Aardbevingsschade melden aan de gemeente

Geef uw schade ook door aan ons

Als gemeente krijgen we geen informatie over de schades die inwoners bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) melden. Dit heeft te maken met de privacywetgeving, waardoor de TCMG geen persoonsgegevens met ons mag delen. Omdat we wel graag willen weten welke woningen en gebouwen in onze gemeente schade hebben, willen we u vragen om uw schades ook aan óns door te geven. We kunnen u helaas niet helpen met het oplossen van uw schademelding, maar het inzicht in de omvang van de schades in Oldambt helpt ons wel om druk uit te oefenen op de partijen die dat wel kunnen. Daarnaast willen we de woningen en andere gebouwen in onze gemeente zonder (licht) verhoogd risicoprofiel maar mét significante schades graag opnemen in ons plan van aanpak, zodat ze onderzocht kunnen worden.

U kunt uw schade aan ons doorgeven via onderstaand formulier, telefonisch via (0597) 48 20 00 of via een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

 

Aardbevingsschade melden aan de gemeente

Bent u de eigenaar van dit pand?  *

Informatie over de schade

Ging het om een schademelding of een melding van een acuut onveilige situatie?  *
Is de gemelde schade inmiddels afgehandeld?  *