Actieprogramma 'Versterking binnenstad Winschoten'

Het actieprogramma ‘Versterking binnenstad Winschoten’ zorgt voor een brede aanpak van het centrumgebied. Winschoten moet klaar worden gestoomd voor de komende 50 jaar. Gemeente, provincie ondernemers en vastgoedeigenaren slaan de handen ineen om dit te realiseren.

Ondernemers en vastgoedeigenaren krijgen een actieve rol in onder meer de bestrijding van de leegstand en de aansluiting op de digitale ontwikkelingen. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor het vermarkten van de binnenstad van Winschoten, waarbij vooral wordt ingezet op ‘beleving’.

Concrete uitvloeisels van het actieprogramma zijn de reconstructie van het Oldambtplein, restauratie van het stationsgebouw, herinrichting van de LTS-locatie en Winschoten24: het nieuwe winkelen. Maar ook de bouw van Cultuurhuis De Klinker draagt bij aan een sterkere Winschoter binnenstad. Ten slotte bieden de Leegstandsverordening en de Stimuleringsregeling een belangrijke stimulans voor de gebiedsontwikkeling.

Brochure actieprogramma

Meer weten over het actieprogramma 'Versterking binnenstad Winschoten'? Download dan de brochure: 

Centrumvisie Winschoten 2025

Om Winschoten als koopstad te versterken en toekomstbestendig te maken heeft de gemeente een Centrumvisie ontwikkeld. Deze visie kunt u hier downloaden:

Met deze visie als onderlegger wordt stapsgewijs, maar voortvarend aan herstructurering en ‘upgrading’ gewerkt.