Ambitiedocument met gefaseerde aanpak

Niet alles kan in één keer: we pakken dit gefaseerd aan. Na besluitvorming door de gemeenteraad werken we de aanpak verder uit en gaan we op zoek naar financiële dekking.

Zoals we het nu voorstellen:

Fase 0 > vanaf de start

Plattegrond van de ambities van fase 0 zoals hierna beschreven.

Ambities in fase 0:

 • Integrale aanpak Langestraat noord (kerkzijde)
 • Invulling open locaties Torenstraat en Blijhamsterstraat
 • ‘T Rond extraverter maken
 • Poort van Winschoten; gemeentehuis en omgeving
 • Poort van Winschoten; Liefkenshoek
 • Pui- en gevelverbetering

Fase 1 > tot 2027

Plattegrond van de ambities van fase 1 zoals hierna beschreven.

Ambities in fase 1:

 • Vergroenen openbare ruimte
 • Doorontwikkeling blok Langestraat-Venne
 • Water terugbrengen
  - Schönfeldplein
  - Extra waterelementen (Venne)
 • Ontwikkeling St. Lucas locatie; aansluiting Langestraat en Klinkerplein
 • Ontwikkeling St. Lucas locatie; amoveren gedeelte gebouwen St. Lucas
 • Ontwikkeling St. Lucas locatie; invulling terrein met tijdelijk bestemming
 • Transformatie vastgoed binnenstad en aanloopzones
 • Ondersteuning Marktplein
 • Blauwlocatie naar infra (verkeer en parkeren)

Fase 2 > ná 2027

Plattegrond van de ambities van fase 2 zoals hierna beschreven.

Ambities in fase 2:

 • Ontwikkeling St. Lucas locatie
 • Woningbouw Venne zuidzijde en Liefkenshoek
 • Herontwikkeling Posttilterrein
 • Locatie Tramweg
  - woningbouw
 • Museum (historie)
 • Verbindingskanaal doortrekken naar St. Lucas locatie
 • Uitbreiding openbare voorzieningen: fietsenstalling, toiletten
 • Herinrichting Openbare Ruimte (op delen waar van toepassing)
 • Waterkwartier naar woningbouwlocatie
  - Pfaff
  - Halte Democratie
 • Transformatie scholencluster Stikkerlaan
  - Woningbouw
  - Omnisport
  - Cultuur
  - Verbindingskanaal