Asielzoekerscentrum

We hebben de verschillende stappen in het proces rond het voorgenomen besluit van de komst van een azc aan de Udesweg in Winschoten op een rijtje gezet. Heeft u na het bekijken van het tijdpad nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Tijdpad

14 september 2016

Op 12 september is er overleg geweest tussen de burgemeesters van de Groninger gemeenten en het COA over de consequenties van de gedaalde instroom van asielzoekers. Gezien de huidige en verwachte instroom van vluchtelingen komen de plannen voor alle locaties in de provincie Groningen in een ander daglicht te staan. Dit betekent dat er voorlopig geen asielzoekerscentrum (azc) aan de Udesweg in Winschoten komt. De zoektocht naar een tweede opvanglocatie in de gemeente is stopgezet en de noodopvang sluit op korte termijn..

Zie voor meer informatie het persbericht en de bewonersbrief Wijk Zuid:

2 september 2016

Er is nog geen informatie te geven over de gevolgen van de verminderde instroom van vluchtelingen voor de gemeente Oldambt.

Het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakten in november 2015 afspraken over extra opvangplekken vanwege de hoge instroom op dat moment. Binnen die afspraken werkten wij als gemeente mee met het realiseren van de noodopvang in Beerta. Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor een asielzoekerscentrum (azc) aan de Udesweg in Winschoten.

Intussen is de instroom van vluchtelingen gedaald en lijkt de nood minder hoog. Deze maand bepalen provincies, gemeenten en het COA gezamenlijk de mix van opvanglocaties. Daarbij kijken zij ook naar de opvang van statushouders, mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog geen woonruimte.

Zo gauw bekend is wat de gevolgen zullen zijn voor de noodopvang in Beerta en de realisatie van een of meerdere tijdelijke azc-locaties volgt informatie.

27 juni 2016

Op 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Oldambt ingestemd met de locatie Udesweg voor een azc van maximaal 500 asielzoekers gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar, na evaluatie. Tevens heeft de raad het college verzocht om uiterlijk in de raad van december 2016 een voorstel te doen voor nog een azc locatie voor maximaal 500 asielzoekers gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar, na evaluatie.

Zie voor meer informatie het persbericht en het raadsbesluit.

10 mei 2016

Besluit college

Het college van burgemeester en wethouders kiest als locatie voor het te vestigen azc voor de Udesweg. Het college stelt aan de gemeenteraad voor dat in het azc niet 1000, maar maximaal 500 asielzoekers opgevangen mogen worden. Ook de duur van de opvang is gewijzigd. Niet minimaal 10 jaar, maar 5 jaar met een optie voor nog eens vijf jaar, na evaluatie. Het college is hiertoe gekomen na afweging van de reacties van het wijkplatform en inwoners. Daarnaast stelt het college de raad voor een tweede locatie te zoeken in de gemeente. Eveneens voor maximaal 500 asielzoekers, gedurende vijf jaar met een optie voor nog eens vijf jaar, na evaluatie.

De gemeenteraad neemt over de voorstellen van het college in haar vergadering van 27 juni een besluit. Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt behandeling van de voorstellen plaats in de raadscommissie van 14 juni.

Bekijk voor meer informatie de onderstaande documenten:

20 april 2016

Informatiemarkt voor belangstellenden

Locatie: Tramwerkplaats, Havenkade-West 3 Winschoten

Tijd: tussen 18.00 en 22.00 uur

12 april 2016

Informatiemarkt voor omwonenden

Omwonenden ontvangen hiervoor een toegangskaart. Toegang tot de informatiemarkt is uitsluitend met deze toegangskaart.

5 april 2016

Besluitvorming college

  • College van b&w besluit Udesweg aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de realisatie van een azc.
  • ‘s Middags worden de gemeenteraad, omwonenden en de media geïnformeerd.

24 maart 2016

Onafhankelijk locatieonderzoek door bureau BügelHajema.