Bad Nieuweschans: vervanging Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug tussen Bad Nieuweschans en Blijham (nabij Hamdijk 12) is in een slechte staat en sinds 21 juli 2017 afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Ontwerp

De nieuwe Booneschanskerbrug krijgt een brughoogte van 2,50 meter en sluit daarmee aan op de maximale doorvaarthoogte op het Boelo Tijdenskanaal. De nieuwe brug is zo ontworpen dat als het kanaal in de toekomst een opwaardering krijgt naar een hogere doorvaart, de brug opnieuw beweegbaar kan worden gemaakt. Alle constructief noodzakelijke voorbereidingen, om de brug in de toekomst beweegbaar te maken, zijn in het huidige ontwerp opgenomen. De berekende levensduur voor de nieuwe brug is 100 jaar.

Planning en omleiding

Volgens de laatste planning van aannemer Macadam worden de werkzaamheden medio april 2021 opgeleverd. De laatste aanpassing in de planning was noodzakelijk als gevolg van meerdere broedende zwaluwen onder de brug. Inmiddels zijn de zwaluwen uitgevlogen en zijn de werkzaamheden in volle gang. Tijdens de werkzaamheden voorziet de aannemer in een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. Borden leiden de gemotoriseerde weggebruiker ter plaatse om.

Contact

Tijdens de uitvoering is aannemer Macadam verantwoordelijk voor het werk, de bereikbaarheid en de doorvaart voor het vaarverkeer. De aannemer heeft hiervoor een omgevingscoördinator aangesteld. Voor vragen, opmerkingen of eventuele klachten kunt u terecht bij Eelko Wester via 06 15 90 35 87 of per email via ewester@macadambv.nl.

SketchUp afbeelding Booneschankser brug in de toekomst

SketchUp afbeelding Booneschankser brug in de toekomst