Bad Nieuweschans: vervanging Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug is in slechte staat en moet worden vervangen. Het plan is om de brug in zijn geheel te vervangen door een (semi) vaste brug. Dit betekent dat het middendeel van de brug in de toekomst op relatief eenvoudige wijze kan worden omgebouwd en voorzien van een beweegbaar deel. In het huidige ontwerp is een brughoogte van 2,5 meter en een breedte van 8 meter voorzien.

Ontwerp

In het ontwerp is de brughoogte beperkt tot 2,50 meter. Dit sluit aan op de doorvaarthoogte van de gehele vaarroute. De brug is zo ontworpen dat als het kanaal in de toekomst een opwaardering krijgt naar een hogere doorvaart, de Booneschanskerbrug  beweegbaar kan worden gemaakt. Alle constructieve noodzakelijke voorbereidingen om de brug in de toekomst beweegbaar te maken, zijn in het huidige ontwerp opgenomen.

Vergunningen en ontwerpbesluit

Voordat we kunnen starten met de werkzaamheden, moet er een omgevingsvergunning komen voor de bouw van de nieuwe brug. Deze vergunning is eind 2018 door de gemeente aangevraagd. Op 5 december 2018 hebben wij de watervergunning ontvangen van het Waterschap Hunze en Aa’s. De provincie Groningen heeft op 8 mei 2019 vergunning verleend voor het aanleggen, hebben en houden van een vaste betonnen brug met een brughoogte van 2,50 meter. Uiteraard onder voorwaarde m.b.t. de opwaardering van de vaarroute. In aansluiting hierop heeft de gemeente Oldambt op 16 mei 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een nieuwe brug. Tegen het besluit van de gemeente kan wederom bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn is zes weken en sluit op 27 juni 2019.

Aanbesteding nieuwe brug

De aanbestedingsprocedure is op 29 mei 2019 van start gegaan en loopt parallel aan de bezwaartermijn van de omgevingsvergunning. Wanneer alle vergunningen definitief zijn, verwachten wij nog voor de bouwvak de opdracht te kunnen geven voor de bouw van de nieuwe brug.

In het bestek heeft de aannemer tot medio 2020 de tijd gekregen om de nieuwe brug te realiseren. De aannemer moet zelf een bouwplanning maken waarin rekening wordt gehouden met de levering van materialen, eisen van het Waterschap en dergelijke. In totaal heeft de aannemer 100 werkdagen om de klus te klaren.