Bard Boon bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Bestuurdersfuncties

 • Lid adviescommissie jeugdhulp
 • Ab lid PG en Z ( gezondheidszorg )
 • Bestuurslid SOZOG ( afval )
 • Lid pho overleg onderwijs, kunst en cultuur
 • Lid bestuurlijk OOGO, jeugd. 
 • Ab lid Afeer
 • Lid provinciale stuurgroep energietransitie
 • Lid bestuurlijk overleg regionale energie strategie
 • Lid provinciaal VVB Groningen (Verkeer- en Vervoerberaad)  
 • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering N.V. Waterbedrijf Groningen
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging Waterketen
 • Lid Stuurgroep Blauwestad
 • St SOOOG
 • St Cultuurhuis De Klinker
 • St SWO
 • St. Haijo Dijkhuisstichting
 • Plaatsvervanger Veiligheidsregio Groningen (VRG)
 • Plaatsvervanger ODG
 • Plaatsvervanger AVA Gezamenlijke Regionale ICT Dienst (GRID)
 • Plaatsvervangend lid Waddengemeenten

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Provinciaal Groninger Studiefonds (hiervoor ontvangt de wethouder geen vergoeding)