help-support iconBegeleiding

Soms hebben mensen hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Vaak kan deze hulp gegeven worden door familie of vrienden. Ook zijn in de gemeente Oldambt veel vrijwilligers actief die inwoners helpen. Soms is deze hulp niet voldoende en heeft iemand begeleiding nodig om zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving. De gemeente heeft verschillende soorten begeleiding die inwoners kunnen krijgen.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is hulp in uw eigen omgeving. Waarbij u één op één ondersteuning krijgt van een begeleider die u helpt met bijvoorbeeld:

  • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
  • hulp in het contact zoeken met mensen in de omgeving;
  • de administratie, post en financiën;
  • boodschappen doen.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding wordt gegeven in een groep en meestal op een andere locatie dan waar u woont. Een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor iedereen. Het zorgt ervoor dat u een dagritme heeft, dat u sociale contacten heeft en dat u (nieuwe) vaardigheden leert en hiermee oefent.

Denkt u ook begeleiding nodig te hebben?

Vul dan hier het meldformulier Wmo in.

Ook telefonisch kunt u een melding doen via het algemene nummer en  vragen naar de frontoffice Wmo. Na ontvangst van de melding neemt een medewerker telefonisch contact met u op.

Heeft u nu begeleiding?

Als u nu begeleiding krijgt, heeft u hiervoor een indicatie gekregen. Wanneer deze indicatie verloopt wordt opnieuw samen met u gekeken naar uw persoonlijke situatie en de begeleiding die u nodig heeft.

Heeft u nog vragen?

Neem dan telefonisch contact met ons op (0597) 48 20 00.
Een medewerker zal u naar de juiste persoon doorverwijzen die uw vragen kan beantwoorden.