default iconBestanden verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezing Oldambt 2023

Hieronder staan de 26 processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-2)

Het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-2)

Bijlages 1 en 2 (uitkomsten per stembureau) bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

Controles optellingen en stemaantallen per partij

We maken bij het optellen van alle uitgebrachte stemmen en de berekening van de zetelverdeling gebruik van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Deze software stelt de Kiesraad beschikbaar.

Het verslag van het controleprotocol door het gemeentelijk stembureau

Na invoer van de telling in OSV2020 wordt in elke gemeente een controletelling uitgevoerd om na te gaan of de programmatuur in de gemeente naar verwachting gefunctioneerd heeft. Dit gebeurt ter uitsluiting van eventuele fouten, fraude en externe beïnvloeding van verkiezingsresultaten. Het gemeentelijk stembureau heeft middels een steekproef bepaald dat we de gemeentelijke totalen van de lijsten 6. SP (Socialistische Partij), 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en 18. BVNL / Groep Van Haga met de gemeentelijke totalen die uit OSV2020 komen moeten vergelijken. Hieronder vindt u het verslag en bijlage van deze controletelling.

Tellijsten

Hieronder vindt u het CSV-bestand uit OSV2020 met alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau.