Nevenfuncties

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden van het college van de gemeente Oldambt.

Burgemeester Sikkema

Geen nevenfuncties

Wethouder Broekhuizen

 • AB lid Afeer
 • AB Lid EDBF (Eems Dollard Business Forum)
 • Lid Leader Actie Groep (LAG) Oost-Groningen
 • Voorzitter Steungroep Oldambt Leader Actie Groep (LAG) Oost-Groningen
 • Voorzitter Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen
 • Lid Stuurgroep Blauwestad
 • AB lid ODG  
 • Voorzitter MR kbs St Vitus (niet ambtshalve)
 • AB lid SOZOG  
 • Lid E&E (ecologie en economie)  
 • Programmabureau Agenda voor de Veenkoloniën  
 • Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddengemeenten
 • Lid E&E (ecologie en economie)
 • Lid Stuurgroep Eindeloze Horizon

  Wethouder Boon

  • Lid adviescommissie jeugdhulp
  • Ab lid PG en Z ( gezondheidszorg )
  • Bestuurslid SOZOG ( afval )
  • Lid pho overleg onderwijs, kunst en cultuur
  • Lid bestuurlijk OOGO
  • Bestuurslid Proviciaal Groninger Studiefonds
  • Ab lid Afeer
  • Lid provinciale stuurgroep energietransitie
  • Lid bestuurlijk overleg regionale energie strategie

  Wethouder Swagerman

  • AB en DB lid Afeer
  • Lid provinciaal VVB Groningen (Verkeer- en Vervoerberaad)  
  • Lid Stuurgroep Blauwestad
  • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering N.V. Waterbedrijf Groningen  
  • Bestuurlijke vertegenwoordiging Waterketen
  • Lid Stuurgroep Bad Nieuweschans
  • Vertegenwoordiger van de gemeente in het bestuur van de Overheids- NV GRID op aandeelhoudersvergaderingen

  Wethouder Wünker

  • DB lid VGG
  • Voorzitter VGG Sport
  • AB lid Afeer
  • AB Lid EDBF (Eems Dollard Business Forum)
  • Lid Leader Actie Groep (LAG) Oost-Groningen
  • Lid E&E in Balans (ecologie en economie)
  • AB lid Dimpact
  • Lid stuurgroep Eindeloze horizon
  • DB lid Waddengemeenten
  • Programmabureau Agenda voor de Veenkoloniën