Nevenfuncties

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden van het college van de gemeente Oldambt.

Burgemeester Sikkema

Geen nevenfuncties

Wethouder Broekhuizen

 • AB lid Synergon
 • AB Lid EDBF (Eems Dollard Business Forum)
 • Lid Leader Actie Groep (LAG) Oost-Groningen
 • Voorzitter Steungroep Oldambt Leader Actie Groep (LAG) Oost-Groningen
 • Voorzitter Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen
 • Lid Stuurgroep Blauwestad
 • AB lid ODG  
 • Voorzitter MR kbs St Vitus (niet ambtshalve)
 • AB lid SOZOG  
 • Lid E&E (ecologie en economie)  
 • Programmabureau Agenda voor de Veenkoloniën  
 • Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddengemeenten
 • Lid E&E (ecologie en economie)
 • Lid Stuurgroep Eindeloze Horizon

  Wethouder Boon

  • Lid Steungroep Oldambt Leader Actie Groep (LAG) Oost-Groningen
  • Lid bestuurlijk OOGO
  • Lid ph. overleg Onderwijs, Cultuur & Sport en Gezondheid & Welzijn
  • Lid Stuurgroep jeugd oz
  • Lid bestuurlijk Platform jeugd
  • Bestuurslid GR Publieke Gezondheid & Zorg
  • Voorzitter Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
  • Lid ph. Overleg WMO Oost-Groningen
  • AB lid Synergon

  Wethouder Swagerman

  • AB en DB lid Synergon
  • Lid provinciaal VVB Groningen (Verkeer- en Vervoerberaad)  
  • Lid Stuurgroep Blauwestad
  • Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering N.V. Waterbedrijf Groningen  
  • Bestuurlijke vertegenwoordiging Waterketen
  • Lid Stuurgroep Bad Nieuweschans