Samenstelling college

v.l.n.r.: Kees Swagerman, Erich Wünker, Rika Pot, Laura Broekhuizen, Herman Groothuis en Bard Boon.

Rika Pot

Functie: Burgemeester
Telefoonnummer: (0597) 48 23 07
E-mailadres: rika.pot@gemeente-oldambt.nl
Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Taken:

 • Aardbevingen
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie
 • Internationalisering
 • Juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid

 

Laura Broekhuizen-Smit

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 07
E-mailadres: laura.broekhuizen@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: PvdA
Beleidsterreinen: Ruimte. leefbaarheid en welzijn
Taken: 1e locoburgemeester

 • Armoedebeleid
 • Bouwen en wonen
 • Diversiteitsbeleid (LHBT)
 • Gebiedsgericht werken
 • Ondernemersloket (vergunningen)
 • Ouderenbeleid
 • Ruimtelijke ordening
 • Schuldhulpverlening
 • Vrijwilligersbeleid
 • Zorg en welzijn

Gebied: Scheemda, Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda

Bard Boon

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: bard.boon@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: Partij voor het Noorden 
Beleidsterreinen: Onderwijs, jeugd, cultuur en duurzaamheid
Taken: 2e locoburgemeester

 • Afvalbeleid
 • Bibliotheken
 • Cultureel erfgoed
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaamheid en milieu
 • Gezondheidszorg
 • Integraal jeugdbeleid
 • Jeugdzorg
 • Kunst, cultuur en evenementen
 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Onderwijs

Gebied: Winschoten, Heiligerlee en Westerlee

Erich Wünker

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: erich.wunker@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: VVD
Beleidsterreinen: Economie, arbeidsmarkt, sport en dienstverlening
Taken: 3e locoburgemeester

 • Accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties)
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Automatisering en GRID
 • Dienstverlening (burgerzaken en KCC)
 • Economie
 • Ondernemersloket
 • Toerisme en recreatie

Gebied: Finsterwolde, Midwolda, Oostwold en Blauwestad

Kees Swagerman

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: kees.swagerman@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: SP
Beleidsterreinen: Middelen, mobiliteit en beheer
Taken: 4e locoburgemeester

 • Beheer & Realisatie openbare ruimte en buitendienst
 • Financiën en belastingen
 • Grondexploitaties
 • Participatiewet (inkomen)
 • Personeel & organisatie
 • Sociale werkvoorziening
 • Vastgoed
 • Verkeer & Vervoer
 • Water

Gebied: Beerta, Bad Nieuweschans, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Nieuw Beerta

Herman Groothuis

Functie: Gemeentesecretaris
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: herman.groothuis@gemeente-oldambt.nl