Samenstelling college

Cora-Yfke Sikkema

Functie: Burgemeester
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u onderstaand formulier invullen.

Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Taken:

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Schade-afhandeling en ondergrond
 • Opvang vluchtelingen in crisissituaties
 • Handhaving
 • Juridische Zaken
 • Personeel en organisatie (Nijambt)
 • Communicatie
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Gebiedsgericht Werken
 • Coördinatie Internationalisering
 • Coördinatie NPG
 • Coördinatie Regiodeal

Gert Engelkens

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
Politieke partij: PvdA

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de wethouder kunt u onderstaand formulier invullen.

Beleidsterreinen: Ruimte, leefbaarheid en wonen
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 1e locoburgemeester

 • Bouwen en Wonen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingsvisie en Omgevingswet
 • Versterking
 • Leefbaarheid
 • Ontwikkeling Blauwestad
 • WMO
 • Welzijn en Zorg
 • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
 • LHBTI -en Diversiteitsbeleid
 • Coördinatie Sociaal Domein

Gebiedswethouder voor Nieuwolda, Nieuw-Scheemda/‘t Waar en Scheemda

Ger Klein

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
Politieke partij: Gemeentebelangen Oldambt

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de wethouder kunt u onderstaand formulier invullen.

Beleidsterreinen: Onderwijs, jeugd, cultuur en duurzaamheid
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 2e locoburgemeester

 • Financiën en belastingen
 • Lokale democratie en participatie
 • Monumentenbeleid en karakteristieke panden
 • Cultureel Erfgoed
 • Verkeer en Publiek Vervoer
 • Dierenwelzijn
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Participatiewet)
 • Afeer
 • Statushouders (huisvesting en inburgering)
 • Zoutwinning

Gebiedswethouder voor Winschoten, Heiligerlee en Westerlee

Jurrie Nieboer

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
Politieke partij: Partij voor het Noorden

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de wethouder kunt u onderstaand formulier invullen.

Beleidsterreinen: Onderwijs, jeugd, cultuur en duurzaamheid
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 3e locoburgemeester

 • Beheer, realisatie en buitendienst
 • Jeugdzorg
 • Integraal jeugdbeleid/jongeren
 • Afvalbeleid
 • Bibliotheken
 • Kunst, cultuur en evenementen
 • Onderwijs
 • Water
 • Duurzaamheid/Energie en Milieu

Gebiedswethouder voor Beerta, Bad Nieuweschans, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Nieuw Beerta (vervanger: Ger Klein)

Erich Wünker

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
Politieke partij: VVD

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de wethouder kunt u onderstaand formulier invullen.

Beleidsterreinen: Economie, arbeidsmarkt, sport en dienstverlening
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 4e locoburgemeester

 • Economische Zaken en Ondernemersloket
 • Grondexploitaties en revitalisering industrieterreinen
 • Vastgoed en Accommodatiebeleid
 • Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties
 • Gezondheid(szorg) en sport
 • Internationalisering
 • Toerisme en recreatie
 • Digitalisering, automatisering en data-analyse
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie

Gebiedswethouder voor Blauwestad, Finsterwolde, Midwolda en Oostwold (vervanger: Gert Engelkens)

Berlinda Aukema

portretfoto Berlinda Aukema

Functie: Gemeentesecretaris
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.

Nevenfuncties

Voor een verzoek om het maken van een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u onderstaand formulier invullen.