Samenstelling college

In verband met het vertrek van Wethouder Van den Aker is de verdeling van de werkzaamheden per 1 augustus 2017 gewijzigd. Kijk hier voor de gewijzigde verdeling.

Pieter Smit

 

Functie: Burgemeester
Telefoonnummer: (0597) 48 23 07
E-mailadres: pieter.smit@gemeente-oldambt.nl
Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Taken:

 • Openbare Orde, Veiligheid en Brandweer
 • Externe contacten
 • Internationale betrekkingen
 • Voorlichting en representatie
 • Burgerzaken/publiekszaken
 • Juridische / bestuurlijke zaken en handhaving
 • Vergunningverlening
 • Aardgaswinning
 • Herindeling
 • Afbouw Cultuurhuis
 • Realisatie Ziekenhuis

- Zaken met betrekking tot aardgaswinning en internationale betrekkingen worden gedeeld met de vak-wethouder.

Laura Broekhuizen-Smit

 

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: l.broekhuizen@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: PvdA (link opent in nieuw venster)
Taken: 1e locoburgemeester

 • Blauwestad (gedeeld met wethouder Van den Aker in verband met infrastructuur)
 • Ruimtelijk beleid
 • Bouwen en wonen
 • Monumentenzorg
 • Volkshuisvesting
 • Coördinatie krimp en leefbaarheid
 • Woon- en leefbaarheidsplan
 • Economische zaken
 • Dorps- en wijkgericht werken

Ricky van den Aker

 

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: r.vandenaker@gemeente-oldambt.nl
Politieke partijCDA (link opent in nieuw venster)
Beleidsterreinen: Milieu, recreatie en buitengebieden
Taken: 2e locoburgemeester

 • Milieu en afvalbeleid
 • Vitaal buitengebied / plattelandsbeleid/landbouw
 • Natuur en duurzaamheid
 • Toerisme, recreatie en evenementen
 • Verkeer, vervoer, parkeren en bereikbaarheid
 • Onder- en bovengrondse infrastructuur
 • Inrichting dorpen en wijken
 • Waterbeheer
 • Openbare werken
 • Blauwestad (gedeelde portefeuille met wethouder Broekhuizen)

Bard Boon

 

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: b.boon@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: Partij voor het Noorden (link opent in nieuw venster)
Beleidsterreinen: Werk, inkomen, maatschappelijke ordening, zorg, welzijn en sport
Taken: 3e locoburgemeester

 • Sociale Zaken
 • Drie decentralisaties
 • WMO
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg
 • Asielzoekers/vreemdelingenbeleid
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs, scholing en vorming
 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Sport en bewegen
 • Gezondheidszorg/volksgezondheid
 • Burgerparticipatie
 • Vrijwilligersbeleid

Kees Swagerman

 

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: c.swagerman@gemeente-oldambt.nl
Politieke partijSP (link opent in nieuw venster)
Taken: 4e locoburgemeester

 • Financiën en Belastingen
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering en ICT/GRID
 • Grondexploitaties/grondbeleid
 • Accommodatiebeleid
 • WSW/Synergon

Herman Groothuis

 

Functie: Gemeentesecretaris
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: herman.groothuis@gemeente-oldambt.nl