Samenstelling college

Pieter Smit

Functie: Burgemeester
Telefoonnummer: (0597) 48 23 07
E-mailadres: bestuurssecretariaat@gemeente-oldambt.nl
Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Taken:

 • Openbare Orde, Veiligheid en Brandweer
 • Externe contacten
 • Internationale betrekkingen
 • Voorlichting en representatie
 • Burgerzaken/publiekszaken
 • Juridische / bestuurlijke zaken en handhaving
 • Vergunningverlening
 • Aardgaswinning
 • Herindeling
 • Afbouw Cultuurhuis
 • Realisatie Ziekenhuis
 • Toerisme, recreatie en evenementen

 • Waterbeheer

 • Openbare werken

- Zaken met betrekking tot aardgaswinning en internationale betrekkingen worden gedeeld met de vak-wethouder.

Laura Broekhuizen-Smit

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: l.broekhuizen@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: PvdA (link opent in nieuw venster)
Taken: 1e locoburgemeester

 • Blauwestad
 • Ruimtelijk beleid
 • Bouwen en wonen
 • Monumentenzorg
 • Volkshuisvesting
 • Coördinatie krimp en leefbaarheid
 • Woon- en leefbaarheidsplan
 • Economische zaken
 • Dorps- en wijkgericht werken
 • Milieu en afvalbeleid

 • Vitaal buitengebied/plattelandsbeleid/landbouw

 • Natuur en duurzaamheid
   

Bard Boon

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: b.boon@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: Partij voor het Noorden (link opent in nieuw venster)
Beleidsterreinen: Werk, inkomen, maatschappelijke ordening, zorg, welzijn en sport
Taken: 2e locoburgemeester

 • Sociale Zaken
 • Drie decentralisaties
 • WMO
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg
 • Asielzoekers/vreemdelingenbeleid
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs, scholing en vorming
 • Jeugd- en seniorenbeleid
 • Sport en bewegen
 • Gezondheidszorg/volksgezondheid
 • Burgerparticipatie
 • Vrijwilligersbeleid
 • Inrichting dorpen en wijken
   

Kees Swagerman

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: c.swagerman@gemeente-oldambt.nl
Politieke partijSP (link opent in nieuw venster)
Taken: 3e locoburgemeester

 • Financiën en Belastingen
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering en ICT/GRID
 • Grondexploitaties/grondbeleid
 • Accommodatiebeleid
 • WSW/Synergon
 • Verkeer, vervoer, parkeren en bereikbaarheid

 • Onder en bovengrondse infrastructuur

 • Blauwestad (gedeelde portefeuille met wethouder Broekhuizen)
   

Herman Groothuis

Functie: Gemeentesecretaris
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: herman.groothuis@gemeente-oldambt.nl