Samenstelling college

Cora-Yfke Sikkema

Functie: Burgemeester
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
E-mailadres: cora-yfke.sikkema@gemeente-oldambt.nl 

Afspraak maken?
Mail naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@gemeente-oldambt.nl.

Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties

Taken:

 • Aardbevingen
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie
 • Gebiedsgericht werken
 • Handhaving
 • Internationalisering
 • Juridische zaken
 • Lokale democratie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie

Bard Boon

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
E-mailadres: bard.boon@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: Partij voor het Noorden

Afspraak maken?
Mail naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@gemeente-oldambt.nl.

Beleidsterreinen: Onderwijs, jeugd, cultuur en duurzaamheid
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 1e locoburgemeester

 • Afvalbeleid
 • Beheer en Realisatie openbare ruimte en buitendienst
 • Bibliotheken
 • Cultureel erfgoed
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaamheid en milieu
 • Gezondheidszorg
 • Integraal jeugdbeleid
 • Jeugdzorg
 • Kunst, cultuur en evenementen
 • Lokaal gezondheidsbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Onderwijs
 • Verkeer en vervoer
 • Water

Gebied: Winschoten, Heiligerlee en Westerlee
Gebied: Beerta, Bad Nieuweschans, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Nieuw Beerta

Erich Wünker

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
E-mailadres: erich.wunker@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: VVD

Afspraak maken?
Mail naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@gemeente-oldambt.nl.

Beleidsterreinen: Economie, arbeidsmarkt, sport en dienstverlening
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 2e locoburgemeester

 • Accommodatiebeleid (inclusief sportaccommodaties)
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Automatisering
 • Dienstverlening (burgerzaken en KCC)
 • Economie
 • Financiën en belastingen
 • GRID
 • Grondexploitaties
 • Ondernemersloket
 • Sociale werkvoorziening
 • Sport
 • Toerisme en recreatie
 • Vastgoed

Gebied: Finsterwolde, Midwolda, Oostwold en Blauwestad

Gert Engelkens

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
E-mailadres: gert.engelkens@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: PvdA

Afspraak maken?
Mail naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@gemeente-oldambt.nl.

Beleidsterreinen: Ruimte, leefbaarheid en wonen
Bestuurdersfuncties en nevenfuncties
Taken: 3e locoburgemeester

 • Armoedebeleid
 • Bouwen en wonen
 • Diversiteitsbeleid (LHBT)
 • Ondernemersloket (vergunningen)
 • Ouderenbeleid
 • Participatiewet (inkomen)
 • Ruimtelijke ordening
 • Schuldhulpverlening
 • Versterkingsopgave
 • Vrijwilligersbeleid
 • Zorg en welzijn

Gebied: Scheemda, Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda

Berlinda Aukema

Functie: Gemeentesecretaris
Telefoonnummer: (0597) 48 20 00.
E-mailadres: berlinda.aukema@gemeente-oldambt.nl

Afspraak maken?
Mail naar het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@gemeente-oldambt.nl.