Samenstelling college

v.l.n.r.: Erich Wünker, Herman Groothuis, Laura Broekhuizen, Bard Boon en Kees Swagerman.

Vacature

Functie: Burgemeester
Telefoonnummer: (0597) 48 23 07
E-mailadres: bestuurssecretariaat@gemeente-oldambt.nl
Beleidsterreinen: Algemeen bestuur en beleidscoördinator
Taken:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Internationalisering

Laura Broekhuizen-Smit

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 07
E-mailadres: l.broekhuizen@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: PvdA
Beleidsterreinen: Leefbaarheid, ruimte en welzijn
Taken: 1e locoburgemeester

 • Ruimtelijke ordening
 • Leefbaarheid; krimp, wonen en gebiedsgericht werken
 • Coördinatie decentralisaties
 • Welzijn en Wmo
 • Armoedebeleid
 • Ondernemersloket

Gebied: Scheemda, Nieuw-Scheemda, ’t Waar en Nieuwolda

Bard Boon

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: b.boon@gemeente-oldambt.nl
Politieke partij: Partij voor het Noorden 
Beleidsterreinen: Onderwijs, jeugd, cultuur en duurzaamheid
Taken: 2e locoburgemeester

 • Onderwijs
 • Integraal jeugdbeleid
 • Cultureel erfgoed
 • Duurzaamheid en milieu
 • Cultuur en evenementen
 • Jeugdzorg

Gebied: Winschoten, Heiligerlee en Westerlee

Erich Wünker

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: e.wunker@gemeente-oldambt.nl
Politieke partijVVD
Beleidsterreinen: Economie, arbeidsmarkt, sport en dienstverlening
Taken: 3e locoburgemeester

 • Economie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Sport
 • Dienstverlening
 • Toerisme en recreatie

Gebied: Finsterwolde, Midwolda, Oostwold en Blauwestad

Kees Swagerman

Functie: Wethouder
Telefoonnummer: (0597) 48 23 09
E-mailadres: c.swagerman@gemeente-oldambt.nl
Politieke partijSP
Beleidsterreinen: Middelen, mobiliteit en beheer
Taken: 4e locoburgemeester

 • Financiën
 • P&O
 • Verkeer
 • Vervoer
 • Beheer & onderhoud
 • Participatiewet

Gebied: Beerta, Bad Nieuweschans, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Nieuw Beerta

Herman Groothuis

Functie: Gemeentesecretaris
Telefoonnummer: (0597) 48 23 24
E-mailadres: herman.groothuis@gemeente-oldambt.nl