Begroting in beeld

Op deze pagina staat de begroting in beeld. U ziet in het overzicht de uitgaven per programma. Wilt u meer weten over een onderdeel? Klik het dan aan. U kunt dit herhalen tot er uiteindelijk één uitgavepost overblijft. Als u dan weer klikt, keert u automatisch terug naar het begin.

Begroting 2017

Begroting 2016