Financiële producten

Begroting 2020 inclusief herstelplan

Onderstaande documenten zijn besproken in de raadsvergadering van 11 november 2019.
De programmabegroting is ongewijzigd vastgesteld maar in het herstelplan zijn door de raad een aantal wijzigingen doorgevoerd.
De wijzigingen zijn verwoord in het bijgevoegde raadsbesluit.

Tweede bestuursrapportage 2019

Eerste bestuursrapportage 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Programmabegroting 2019 en tweede Bestuursrapportage 2018

Eerste Bestuursrapportage 2018