Financiële producten

Zijn de pdf-bestanden op deze pagina voor u niet toegankelijk (leesbaar) neem dan contact met ons op zodat wij de infomatie op een andere manier kunnen verstrekken.

Programmabegroting 2021

Bestuursrapportages 2020

Kadernota 2021 - 2024

Begroting 2020 inclusief herstelplannen

Onderstaande documenten zijn besproken in de raadsvergadering van 11 november 2019.
De programmabegroting is ongewijzigd vastgesteld maar in het herstelplan zijn door de raad een aantal wijzigingen doorgevoerd.
De wijzigingen zijn verwoord in het bijgevoegde raadsbesluit.

Tweede bestuursrapportage 2019

Eerste bestuursrapportage 2019

Programmabegroting 2019