Ambtelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 3 clusters:

  • Dienstverlening
  • Maatschappelijke zaken
  • Ruimtelijke zaken

Brandweer Oldambt voert daarnaast alleen of in samenwerking met de gemeente een aantal gemeentelijke taken uit.

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. Hij heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en is adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders.

Bezwaar en beroep

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking), dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Klachtenregeling

Klacht over ambtelijk of bestuurlijk optreden. Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente Oldambt dan kunt u een klacht indienen.

Organogram

De gemeentelijke organisatie samengebracht in één afbeelding.