Bestuurlijke afspraken over de versterking

De bestuurlijke afspraken die het kabinet en de regio Groningen op 6 november 2020 hebben gemaakt, gelden voor:

 1. Ruim 26.000 adressen in de provincie Groningen die in het zogenoemde ‘versterkingsprogramma’ van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten. Voor Oldambt gaat het om 485 adressen in de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Scheemda en Midwolda. De bewoners van deze adressen hebben allemaal een brief gekregen met informatie over de versterkingsopgave en het risicoprofiel van hun woning.
 2. De overige adressen in het aardbevingsgebied. De precieze begrenzing van dit gebied moet nog worden bepaald. Uitgangspunt is het gebied van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

Afspraken over schade en versterking blijven bestaan

We willen graag benadrukken dat de nieuwe afspraken niet gaan over het herstel van schade. Daar waren al afspraken over en die blijven staan. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook de al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden.

Informatie voor inwoners in het versterkingsprogramma

Voor eigenaren van woningen in de versterkingsopgave geldt het volgende:

U hebt al een versterkingsadvies

Regel:

U hebt twee mogelijkheden:

 1. U kunt uw woning volgens het versterkingsadvies laten versterken.
 2. U kunt uw woning opnieuw laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten.  Krijgt u de mogelijkheid om uw woning opnieuw te laten beoordelen? En kiest u voor deze nieuwe beoordeling? Dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 30.000 euro. Het maakt niet uit wat de uitkomst van de nieuwe beoordeling is. Versterking die volgens de nieuwste inzichten nodig is, wordt uitgevoerd. De vergoeding van 30.000 euro bestaat uit:
 • Een subsidie van 10.000 euro voor verbetering van uw woning.
 • De bestaande subsidie voor verduurzaming van 7.000 euro.
 • Een bedrag van 13.000 euro om naar eigen inzicht te besteden.

Toelichting:                       

Het versterkingsadvies van uw woning is gemaakt of wordt momenteel afgerond volgens oude inzichten. Hierdoor kunnen de versterkingsmaatregelen zwaarder zijn dan nodig is. Opnieuw beoordelen betekent dat de veiligheid van uw woning wordt bepaald volgens de nieuwste inzichten. De nieuwste inzichten houden rekening met het stoppen van de gaswinning in 2022. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen af. Dat kan betekenen dat voor uw woning minder of geen versterking meer nodig is.

Uitzondering:   

U kunt uw woning niet opnieuw laten beoordelen als:

 • Uw woning al is versterkt of de versterkingswerkzaamheden al worden uitgevoerd.
 • Er een overeenkomst is met een aannemer voor de versterking van uw woning.
 • In het versterkingsadvies van uw woning staat dat er geen versterking nodig is. U hebt in deze situatie wel recht op een subsidie van 10.000 euro voor verbetering van uw woning en de bestaande subsidie voor verduurzaming van 7.000 euro.
 • U samen met uw buren in een gezamenlijk traject zit voor sloop en nieuwbouw van de woningen en daarover al concrete afspraken zijn gemaakt.

Let op:                 

Is uw woning een rijwoning, hoekwoning, twee-onder-een-kapwoning of appartement? Dan kunt u waarschijnlijk alleen samen met uw buren een keuze maken. Uw bewonersbegeleider neemt hierover contact met u op. U krijgt dan meer uitleg over uw mogelijkheden.

Hoe nu verder: 

U ontvangt begin januari van NCG een brief met meer informatie. In deze brief staat onder andere dat uw bewonersbegeleider u in de loop van 2021 in een gesprek meer uitleg geeft over de precieze voorwaarden van de mogelijkheden. Ook vertelt uw bewonersbegeleider in dat gesprek wanneer en hoe u de vergoeding kunt aanvragen.

Weet u nu al dat u uw woning wilt laten versterken volgens het bestaande versterkingsadvies? Dan vragen wij u om contact op te nemen met uw bewonersbegeleider.

U hebt nog geen versterkingsadvies

Regel: 

Uw woning wordt beoordeeld met de nieuwste inzichten. Deze beoordeling kan twee uitkomsten hebben: uw woning voldoet aan de veiligheidsnorm, of er is nog versterking nodig. U komt in beide gevallen in aanmerking voor een subsidie van 10.000 euro voor verbetering van uw woning en de bestaande subsidie voor verduurzaming van 7.000 euro.

Uitzondering:   

Uw versterkingsadvies is bijna klaar. U valt dan onder de afspraken ‘met versterkingsadvies’.

Hoe nu verder?

U krijgt voor 1 mei 2021 bericht van NCG met meer informatie.

Uw woning komt in aanmerking voor maatwerk

Regel:                 

Verschillen in de aanpak van vergelijkbare woningen worden zo veel mogelijk weggenomen. Die verschillen kunnen ontstaan als in sommige buurten het ene huis wél ingrijpend is of wordt versterkt, maar het andere huis niet. Terwijl het om sterk vergelijkbare huizen gaat. Deze woningen worden beoordeeld volgens de nieuwste inzichten en de eigenaren van deze huizen komen in aanmerking voor een vergoeding van 30.000 euro zoals hierboven beschreven.

Uitzondering:   

Soms is een aanpak op maat mogelijk.

Hoe nu verder?

Uw gemeente neemt hierover contact met u op. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2021.

Ook hier geldt dat afspraken die al gemaakt zijn overeind blijven. Een bekend voorbeeld hiervan is de aanpak van Hart van Opwierde in de gemeente Appingedam. Die gaat gewoon door.

Informatie voor inwoners in het aardbevingsgebied (buiten de versterkingsopgave)

 • Voor de eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied die niet in de versterkingsopgave zitten, komt er een subsidie voor woningverbetering.
 • Uitgangspunt is hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.
 • Voor particuliere eigenaren is dat een subsidie van 10.000 euro per adres.
 • Ook woningcorporaties krijgen geld om hun woningen in dit gebied op te knappen.

De subsidieregelingen worden nog uitgewerkt. In de loop van 2021 volgt nadere informatie hierover en kunt u een subsidie aanvragen.

Informatie voor inwoners met een huurwoning

Huurders van woningcorporaties ontvangen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze informatie? Kijk dan eens op de pagina met veelgestelde vragen op de website van NCG. Zit uw vraag er niet tussen? Dan is de kans groot dat we uw vraag nog niet kunnen beantwoorden. Dat komt omdat de bestuurlijke afspraken nog niet volledig zijn uitgewerkt. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Als er meer duidelijk is, wordt de informatie op de website van NCG verder aangevuld.

Ga naar de pagina met veelgestelde vragen over de bestuurlijke afspraken