Bestuurlijke afspraken over de versterking

De bestuurlijke afspraken die het kabinet en de regio Groningen op 6 november 2020 hebben gemaakt, gelden voor:

 1. Ruim 26.000 adressen in de provincie Groningen die in het zogenoemde ‘versterkingsprogramma’ van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten. Voor Oldambt gaat het om 485 adressen in de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Oostwold, Scheemda en Midwolda. De bewoners van deze adressen hebben allemaal een brief gekregen met informatie over de versterkingsopgave en het risicoprofiel van hun woning.
 2. De overige adressen in het aardbevingsgebied. De precieze begrenzing van dit gebied moet nog worden bepaald. Uitgangspunt is het gebied van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

Afspraken over schade en versterking blijven bestaan

We willen graag benadrukken dat de nieuwe afspraken niet gaan over het herstel van schade. Daar waren al afspraken over en die blijven staan. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook de al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden.

Informatie voor inwoners in het versterkingsprogramma

Voor eigenaren van woningen in de versterkingsopgave geldt het volgende:

 1. U hebt al een versterkingsadvies:
  U kunt dit advies laten uitvoeren, óf een herbeoordeling aanvragen op grond van nieuwe inzichten. De herbeoordeling kan twee uitkomsten hebben: uw huis is veilig, of er is nog versterking nodig. U komt bij een herbeoordeling, ongeacht de uitkomst, in aanmerking voor 30.000 euro. Dat bedrag bestaat uit een subsidie van 17.000 euro voor woningverbetering en verduurzaming en een vrij besteedbaar bedrag van 13.000 euro.

  Als het oorspronkelijke versterkingsadvies al is of wordt uitgevoerd hebt u deze keuze niet meer. U komt wél in aanmerking voor een subsidie van 7.000 euro voor verduurzaming.

  Als de voorbereiding van de uitvoering van het versterkingsadvies al ver is gevorderd, moet worden bekeken of herbeoordeling nog mogelijk is. Nationaal Coördinator Groningen neemt hierover contact met u op. Zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 januari 2021.
   
 2. U hebt nog geen versterkingsadvies:
  Uw woning wordt beoordeeld met de nieuwste inzichten. Deze beoordeling kan twee uitkomsten hebben: uw woning is veilig, of er is nog versterking nodig. Ook komt u in beide gevallen in aanmerking voor een subsidie voor woningverbetering en verduurzaming van 17.000 euro. Eigenaren zonder versterkingsadvies horen hier voor 1 mei 2021 meer over.

  Als uw versterkingsadvies bijna klaar is, valt u in de bovengenoemde categorie ‘met versterkingsadvies’. U wordt daarover voor 1 januari 2021 over geïnformeerd.
   
 3. Uw woning komt in aanmerking voor maatwerk:
  Verschillen in de aanpak van vergelijkbare woningen worden zo veel mogelijk weggenomen. Die verschillen kunnen ontstaan als in sommige buurten het ene huis wél ingrijpend is of wordt versterkt, maar het andere huis niet. Terwijl het om sterk vergelijkbare huizen gaat. Eigenaren van deze huizen krijgen een vergoeding van 30.000 euro. Soms is een aanpak op maat mogelijk.

  We nemen hierover contact met u op. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2021.

Ook hier geldt dat afspraken die al gemaakt zijn overeind blijven. Een bekend voorbeeld hiervan is de aanpak van Hart van Opwierde in de gemeente Appingedam. Die gaat gewoon door.

Informatie voor inwoners in het aardbevingsgebied (buiten de versterkingsopgave)

 • Voor de overige woningen in het aardbevingsgebied komt er een subsidie voor woningverbetering.
 • Uitgangspunt is hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.
 • Voor particuliere eigenaren is dat een subsidie van 10.000 euro per adres.
 • Ook woningcorporaties krijgen geld om hun woningen in dit gebied op te knappen.

De subsidieregelingen worden nog uitgewerkt. In de loop van 2021 volgt nadere informatie hierover en kunt u een subsidie aanvragen.

Informatie voor inwoners met een huurwoning

Huurders van woningcorporaties ontvangen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze informatie? Kijk dan eens op de pagina met veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet tussen? Dan is de kans groot dat we uw vraag nog niet kunnen beantwoorden. Dat komt omdat de bestuurlijke afspraken nog niet volledig zijn uitgewerkt. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Als er meer duidelijk is, vullen we de informatie op onze website uiteraard weer aan.

Ga naar de pagina met veelgestelde vragen over de bestuurlijke afspraken