Bezwarenafhandeling via no cure no pay

De laatste tijd verschijnen regelmatig berichten over bureaus en makelaars die u kunnen helpen bij het indienen van een bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Deze bedrijven geven aan dit kosteloos (via no cure no pay) te doen.

De gemeente betaalt een vergoeding aan deze bedrijven

Het is belangrijk om te weten dat deze no cure no pay-bedrijven een vergoeding van de gemeente vragen als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde van het pand is gewijzigd. De regelgeving geeft aan dat de volgende kosten aan de gemeente mogen worden doorberekend:

  • Vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift:              € 254,00
  • Vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting:                   € 254,00
  • Vergoeding voor het indienen van een taxatierapport:               € 242,00

De totale kosten kunnen zo oplopen tot 750 euro per toegekend bezwaar.

U betaalt uiteindelijk zelf de rekening

Als de waarde van uw woning bijvoorbeeld met 10.000 euro wordt aangepast, levert dit in 2019 een vermindering van € 24,29 op in uw aanslag. Het no cure no pay-bedrijf dient vervolgens een rekening in bij de gemeente die varieert van 254 tot 750 euro. De kosten die de gemeente hiervoor maakt, worden doorberekend in de onroerende zaakbelastingen van 2020. U betaalt uiteindelijk dus zelf de rekening.

Wilt u bezwaar maken? Bel ons dan eerst

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of de hoogte van de WOZ-waarde van uw woning of pand? Neem dan bij voorkeur eerst telefonisch contact met ons op. Dan kunnen we uw vragen sneller

beantwoorden. Ook kunnen we ervoor zorgen dat u in contact komt met onze taxateur om uw bezwaren te bespreken. Wilt u na dit contact alsnog bezwaar maken? Lees dan op deze pagina hoe u dat doet.