Bloemetje voor eerste ‘bouwaanvraag’ na ingaan nieuwe Omgevingswet

26 januari 2024
Algemeen

Vanochtend overhandigde wethouder Omgevingswet Gert Engelkens een bloemetje aan de aanvragers van de eerste bouwaanvraag (een Omgevingsvergunning) via het nieuwe Omgevingsloket. 

Patrick en Linda Hulshof uit Winschoten vroegen een bouwaanvraag aan voor het plaatsen van een dakopbouw.

Wethouder Gert Engelkens: “Ik wil Patrick en Linda feliciteren met de eerste bouwaanvraag via het nieuwe Omgevingsloket. Aan de intrede van de nieuwe Omgevingswet is een hoop voorafgegaan. Het leek mij daarom mooi om deze eerste aanvraag, van Patrick en Linda, in het zonnetje te zetten.”

Patrick en Linda Hulshof: “Leuk dat we een bloemetje ontvangen voor onze bouwaanvraag. We hebben inderdaad een Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakopbouw voor onze woning. De aanvraag via het nieuwe Omgevingsloket verliep soepel. De zes stappen werden overzichtelijk weergegeven. We wisten niet dat er zoveel veranderd is met de nieuwe Omgevingswet, maar voor de gebruiker van het loket maakt dat gelukkig niet veel uit. We hopen dit voorjaar een dakopbouw te kunnen plaatsen.”

Sinds 1 januari 2024 kunnen inwoners van de gemeente Oldambt via de website van de gemeente Oldambt een Omgevingsvergunning aanvragen voor alle voorkomende bouw- en/of sloopwerkzaamheden. Voorheen was dat geregeld in 26 verschillende wetten en regels en verliep het contact via meerdere organisaties. Nu kan dat met één vergunning en bij één loket. Ook is de Wet Kwaliteitsborging sinds 1 januari 2024 van kracht. Inwoners met een bouwplan zijn vanaf nu verplicht om een kwaliteitsborger (een bedrijf) in te schakelen om de technische kwaliteit van het bouwwerk te bewaken. Engelkens zegt daarover: “Het aanvragen van een Omgevingsvergunning is sinds 1 januari niet moeilijker geworden, maar wel anders. Onze dienstverlening blijft hetzelfde.”

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De gemeente Oldambt geeft de komende jaren, samen met haar inwoners, verder invulling aan de Omgevingsvisie en de koers voor het ruimtelijk beleid van de gemeente. Ook wordt er op maat een Omgevingsplan gemaakt, dat alle bestaande bestemmingsplannen vanaf 2032 zal vervangen. De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan dragen bij aan de implementatie van de Omgevingswet.  

Vragen en advies

Inwoners die vragen hebben over de nieuwe Omgevingswet kunnen contact opnemen met het KCC van de gemeente Oldambt via telefoonnummer (0597) 48 20 00 of via e-mailadres: info@gemeente-oldambt.nl