Casemanager Jeugd & Veiligheid

Ben jij enthousiast, leergierig, flexibel en heb je ervaring met onze doelgroep? Dan zijn we op zoek naar jou! Gemeente Oldambt is voor team Jeugd op zoek naar enthousiaste collega’s voor de functie van:

Casemanager Jeugd & Veiligheid

Medewerker beleidsuitvoering I

Aantal uren per week en werkdagen in overleg.

Op basis van de gemeentelijke visie staat het team Jeugd midden in de wereld van participatie en ondersteuning daar waar nodig. Vanuit dit team verstrekken we voorzieningen en ondersteuning voor de jeugdhulp, voeren we de leerplichtwet en het RMC uit en organiseren we het leerlingenvervoer in onze gemeente.

Sinds de transitie hebben gemeenten een forse uitbreiding van het takenpakket op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. De uitgangspunten voor Jeugdzorg zijn als volgt:

 • uitgaan van eigen kracht en die van het netwerk;
 • de-medicaliseren, ont-zorgen en normaliseren;
 • eerder de juiste hulp op maat bieden;
 • integrale ondersteuning bieden volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
 • meer ruimte voor professionals om de juiste ondersteuning te bieden.

Wat ga je doen?

Het is in deze functie van belang om alle leefgebieden in kaart te brengen, waarbij veiligheid een belangrijk onderdeel is. We maken hierbij gebruik van de S.O.S.(Signs of Safety)-benadering. Je stelt hierbij samen met het gezin en de betrokken instanties een plan van aanpak op. De kracht van de casemanager zit in de systeemgerichte aanpak en het interdisciplinaire werken. Doel is om het hele gezin te motiveren om samen te kijken naar mogelijkheden van het gezin zelf en van het netwerk.

Belangrijk is dat je heldere ondersteuningsplannen (plan van aanpak) kan schrijven. Uitgangspunt is indien mogelijk het versterken van eigen kracht, het inzetten van het eigen netwerk en gebruikmaken van vrijwilligers of algemene voorzieningen. Afhankelijk van de hulpvraag:  

 • zet je kortdurende ambulante hulpverlening in;
 • neem je de regie op het plan van aanpak met als uitgangspunt de regie uiteindelijk weer bij de hulpvrager of het gezin te beleggen;
 • werk je nauw samen met betrokken partijen;
 • geef je invulling aan een stevig regisseurschap, waarbij je weet om te gaan met tegengestelde belangen;
 • doe je een diepgaande screening om te beoordelen of en welke specialistische zorg er ingezet moet worden.

Het Jeugdteam Oldambt is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een actieve rol in het streven naar een goede kwaliteit van onze dienstverlening en om het actief aandragen van verbeteringen. Er is een nauwe samenwerking met collega-teamleden en de gedragswetenschapper. Als casemanager werk je constructief samen en kan je goed omgaan met tegengestelde belangen. Je vraagt tijdig feedback van collega’s, je werkbegeleider en/of de inhoudelijk coördinator.

Jouw opleiding en ervaring

Als casemanager heb je een uitdagende baan. Het is in deze functie belangrijk dat je om kan gaan met weerstand en draagvlak kunt creëren. Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en werkt gestructureerd en planmatig.  Je beschikt over een brede blik en bent in staat om alle leefgebieden  goed uit te vragen en te vertalen naar een integraal plan van aanpak. Je herkent en onderkent onveiligheidsignalen en weet welke actie te ondernemen. Daarnaast denk je out of the box en ben je creatief in het bedenken van oplossingen die aansluiten bij de visie om zo licht mogelijke ondersteuning in te zetten

Om deze functie goed uit te kunnen voeren vinden we daarnaast het volgende belangrijk:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in de richting Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek aangevuld met een specialisatie en een SKJ registratie.
 • Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met veiligheidszaken  en het werken met ‘Signs of Safety’;
 • Je werkt volgens de insteek één gezin, één plan, één regisseur.
 • Je bent bekend met motiverende gesprekstechnieken en oplossingsgericht werken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met software en automatiseringssystemen, zoals Word, Excel, en bij voorkeur met Suite4Jeugd en de Suite4SocialeRegie;

Competenties

Voor alle medewerkers van gemeente Oldambt gelden de volgende kerncompetenties:

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Samenwerken

Wat bieden wij jou?

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, die we bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden verlengen voor onbepaalde tijd. De uren en werktijden zijn in overleg.

Het salaris is gewaardeerd op schaal 10 van de Cao Gemeenten met een bruto maandsalaris van maximaal € 4.406,00 een fulltime dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of kan je laten uitbetalen.

Daarnaast bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en een goede pensioenregeling.

Procedure

Deze vacature is zowel intern als extern vacant gesteld, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

De eerste gesprekken met de selectiecommissie vinden naar verwachting plaats op donderdagmiddag 30 januari 2020.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Leontien Hagevoort (teamleider Jeugd)  via 06 11 37 38 42.

Solliciteren

Reageren op deze vacature kan tot en met zondag 19 januari 2020. Dit kan per e-mail of op een andere creatieve manier, maar in elk geval voorzien van een actueel cv. Je kunt je sollicitatie richten aan sollicitaties@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van casemanager jeugd MZ03. We kijken uit naar je reactie!

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij gemeente Oldambt. Wij vergoede de kosten die zijn verbonden aan de aanvraag van de VOG. Je hoeft de VOG pas aan te vragen als daar door ons om gevraagd wordt naar aanleiding van een gesprek.

Over de werkgever

Oldambt is een gemeente in Oost-Groningen met Winschoten als tweede winkelstad van de provincie. De gemeente telt 16 kernen en ruim 38.000 inwoners. Samen met bijna 400 collega’s werk je op basis van drie kernwaarden: ‘van buiten naar binnen’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘verbinding’. Oldambt ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie. Daarom zijn we op zoek naar collega’s die denken in oplossingen, die een ondernemersgeest hebben en die goed zijn in het samenbrengen van mensen en ideeën.

We werken binnen de gemeente Oldambt in drie clusters, namelijk Dienstverlening, Ruimtelijke Zaken en Maatschappelijke Zaken. Het cluster Maatschappelijke Zaken is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen jeugd, onderwijs, welzijn, sport, cultuur en inkomen. Binnen dit cluster voeren we een aantal regelingen uit voor inwoners met een laag inkomen en voor inwoners die ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Een aantal regelingen is gericht op het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud. Maar we voeren ook minimaregelingen uit die inwoners op specifieke onderdelen kunnen helpen en ondersteunen. Ook verstrekken we subsidies aan verenigingen en instellingen die actief zijn in de samenleving. Tenslotte richten we ons op jongeren met ons jeugdbeleid, jeugdhulp, leerplicht, RMC en leerlingenvervoer.

Als casemanager maak je deel uit van het Jeugdteam Oldambt, dit team wordt op casuïstiekniveau inhoudelijk ondersteund door de Inhoudelijk coördinator. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de teamleider Jeugdteam.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.