Centrumontwikkeling Oldambt

Impressie van hoe de winkelstraat in het centrum van Winschoten er mogelijk uit kan zien

Wat vindt u van onze ambities voor het centrum? Help ons door mee te doen aan de online peiling.

Wij werken aan de centrumontwikkeling. De afgelopen periode dachten we na over de ambities voor het centrum van Winschoten. Doel is een levendig en toekomstbestendig centrum, méér dan koopstad. Wonen, verblijven en groen zijn ook belangrijk.

In drie fasen werkten we de afgelopen periode aan een Ambitiedocument: van het ophalen tot het terugleggen van de eerste ideeën tot het toetsen van onze ambities. We leggen nu onze ambities en ideeën aan u voor via deze online peiling.

U kunt op twee manieren deelnemen:

Via de Stem van Oldambt praat u mee over de voorstellen. U kunt hier deelnemen aan een openbare discussie. Om mee te kunnen praten, is het nodig om eenmalig een account aan te maken. Zeker als u de ontwikkelingen van dichterbij wilt volgen, is dat de moeite waard. Via de Stem van Oldambt zullen we vaker vraagstukken gaan voorleggen.

Via de digitale vragenlijst over het Ambitiedocument kunt u anoniem uw mening geven over de ideeën die in het Ambitiedocument staan. In grote lijnen ziet u hier dezelfde vragen als via de Stem van Oldambt, maar u ziet hier niet want anderen al hebben gezegd over de thema’s.

Waarom meedoen?

Door mee te doen, helpt u ons om de ambities te toetsen en dat levert belangrijke informatie op voor het vervolgproces. Na de zomer leggen we het Ambitiedocument met alle reacties voor aan het nieuwe college en de gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

Gefaseerde aanpak

We zijn best ambitieus in onze plannen en dat betekent ook dat niet alles in één keer kan. Ook moeten we nog financiering vinden om deze plannen te realiseren. Deze vragenlijst helpt ons ook om zicht te krijgen op waar wat u betreft de prioriteiten liggen.

 

Niet zomaar ambities

De ambities zijn tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. Dat begon met een flitspeiling in oktober, waaraan bijna 900 respondenten uit Nederland en Duitsland meededen. Hieruit haalden we belangrijke informatie voor de denkrichting.

Vervolgens heeft een Adviesgroep bestaande uit twintig vertegenwoordigers van belanghebbenden rondom het centrum, in drie fasen met ons meegedacht.
Namelijk: 1. Ophalen, 2. Bespreken eerste ideeën, 3. Toetsen van de ambities. Als onderdeel van die laatste stap doen we nu ook deze brede online peiling.

Zo werken we samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden rondom het centrum aan de toekomst van ons centrum. Het centrum van de regio, méér dan koopstad.

Hoe kan dat eruit zien?

Met een paar concrete voorbeelden en voor-na plaatjes laten we zien hoe het eruit zou kunnen zien. Belangrijk om te vermelden is dat het allemaal illustratieve beelden zijn, de concrete uitwerking in plannen inclusief financiële onderbouwing volgt pas in de volgende fase ná besluitvorming door de gemeenteraad.

Kijk op deze pagina voor de voorbeelden