Concept Programma Wonen Oldambt 2021-2026

De gemeente Oldambt heeft de afgelopen periode gewerkt aan het nieuwe concept Programma Wonen (voorheen Woonvisie). In het Programma Wonen staan de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten op het gebied van wonen voor de komende 5 jaar. Er komen meer mogelijkheden om te bouwen en we werken hard aan het verbeteren van de kwaliteit van woningen in onze gemeente.

Meer kansen

Het nieuwe Programma Wonen laat een duidelijke koerswijziging zien ten opzichte van de vorige Woonvisie. De woningmarkt in Oldambt is veranderd, de vraag naar woningen is sterk aangetrokken en de bevolkingsprognoses zijn een stuk positiever. Dat biedt kansen om de woningmarkt in Oldambt te vernieuwen en te verbeteren. In het concept Programma Wonen zit meer ruimte om goede woningen te bouwen. Daarnaast spreekt de gemeente de ambitie uit om bestaande woningen te verbeteren en de woningvoorraad als geheel toekomstbestendiger te maken.

Openbare raadsbijeenkomst op 30 maart

Gedurende de ter inzagelegging wordt op 30 maart een beeldvormende raadsbijeenkomst georganiseerd. Deze raadsbijeenkomst kan digitaal worden gevolgd. Aanvang: 19.00 uur.

Tijdens deze openbare raadsbijeenkomst is ook voor inwoners en belangstellenden gelegenheid tot het stellen van vragen over het concept Programma Wonen. Wilt u hiervan gebruik maken? Meld u dan voor 29 maart aan via de griffie op het mailadres griffie@gemeente-oldambt.nl of telefonisch via tel. (0597) 48 20 00.

Richting definitief Programma Wonen

Het concept Programma Wonen ligt ter inzage tot 9 april. Tot die tijd is er gelegenheid voor inwoners van Oldambt en belanghebbenden om per mail te reageren op het stuk met vragen of opmerkingen. Stuur uw mail onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats en eventueel de hoedanigheid van waaruit u reageert naar info@gemeente-oldambt.nl.

Daarna verwerken wij, waar nodig, de binnengekomen reacties in het document. Definitieve besluitvorming door de gemeenteraad staat gepland voor de gemeenteraad in mei.

Concept Programma Wonen Oldambt 2021-2026

Concept Programma Wonen Oldambt 2021-2026 (deze link opent een pdf-bestand)

Wilt u liever een papieren exemplaar van ons concept Programma Wonen ontvangen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar info@gemeente-oldambt.nl en vermeld daarin uw adresgegevens.