default iconCrisisopvang Garst

Wij vangen tot 1 maart 50 vluchtelingen op in ons pand aan de Garst 1 in Winschoten.  Dit omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol is en het resulteert in schrijnende situaties. Liever hadden wij gezien dat andere gemeenten in Nederland hun verantwoordelijkheid hadden genomen. Dit omdat de provincie Groningen al veel meer dan gemiddeld doet.

“We ervaren het als dat we feitelijk geen keus hebben. Nu wegkijken kan niet. Gelukkig doen de gemeenten in onze provincie dat niet. We bieden net als Groningen en Stadskanaal eerder crisisopvang voor een korte periode om het aanmeldcentrum te ontlasten. Maar dit maakt nogmaals duidelijk dat we de spreidingswet echt nodig hebben”, zegt wethouder vluchtelingenopvang Ger Klein.  

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vult aan: “We snappen het als u denkt alweer in onze provincie, maar deze situatie is onhoudbaar. We laten onze buurgemeente en de mensen niet in de steek.”

Informatieavond 21 december

Donderdagavond 21 december was er een informatieavond voor omwonenden en betrokkenen over de crisisopvang aan de Garst. Zo’n 80 mensen zijn naar de informatieavond gekomen. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema deed een korte aftrap. Daarna gingen aanwezigen met collegeleden en ambtenaren in tafels aan gesprek. Dit waren open gesprekken waarin veel praktische vragen aan bod kwamen. Daarnaast werden er zorgen gedeeld, steun uitgesproken voor het besluit en werd er hulp aangeboden. Kortom een mooie, constructieve avond.

Aanvullende informatie helpt

Inwoners gaven aan dat alle informatie die tijdens de bijeenkomst is gedeeld, hen helpt. Omdat het gaat om crisisopvang en het dus snel gaat, was deze informatie nog niet allemaal bekend toen de brief aan omwonenden is gemaakt. We hebben afgesproken deze informatie op de website te plaatsen. De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden kunt u hieronder bekijken.

Tussentijds contact en evaluatie

Hoewel we niet bij iedereen de zorgen meteen hebben kunnen wegnemen, gaan we wel verder. De locatie is 24 uur per dag bereikbaar voor als er urgente zaken zijn die niet goed gaan. 
Ook hebben we afgesproken dat er een open dag komt en we dat moment ook kunnen gebruiken om te evalueren hoe het gaat. Bent u daarin geïnteresseerd? Laat het ons dan weten onder vermelding van naam, adres en contactgegevens.

Open dag 24 januari

Op verzoek is er een open dag voor omwonenden op 24 januari. Zij zijn per brief daarvoor uitgenodigd. Heeft u de brief niet ontvangen, maar bent u wel omwonende? Neem dan contact met ons op via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl

We willen starten voor de kerstdagen en we vangen de mensen tot uiterlijk 1 maart 2024 op. Als alles volgens planning verloopt, komen de vluchtelingen op zaterdag 23 december aan.

We vangen maximaal 50 vluchtelingen dag én nacht op. Dit is een hard aantal; 50 is 50.

Er komt een groep van 50 Syrische mannen. Veelal een rustige groep, die vooraf ook gescreend is door het COA. Hun asielaanvraag is kansrijk. Zij komen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel of Budel naar onze crisisopvanglocatie. De verwachting is dat deze groep er de hele periode blijft en dat er geen tot weinig tussentijdse wisselingen zijn.
Er komen géén ‘veilige landers’. 

Het kan je vast niet ontgaan zijn. Aanmeldcentrum Ter Apel is te vol en de situatie is schrijnend op vele vlakken. Ondanks dat we een bestuursakkoord hebben met het Rijk en vinden dat de rest van Nederland hun deel moet doen, gaan we toch crisisopvang bieden. Dit doen we omdat we vinden dat we geen keus hebben. Dit maakt nogmaals duidelijk dat we de spreidingswet echt nodig hebben.

We snappen dat je als inwoner denkt alweer in onze provincie of gemeente. Maar deze situatie is onhoudbaar voor buurgemeente Westerwolde. En al helemaal voor Ter Apel, de medewerkers van het COA en de vluchtelingen.
We gaan dit samen als provincie doen. Zo hebben gemeente Groningen en Stadskanaal ook al extra opvang geregeld.

We hebben gekeken naar locaties die snel beschikbaar zijn. Dit gebouw is eigendom van de gemeente en was snel in te richten, daarom is deze keuze gemaakt.

De situatie in het aanmeldcentrum Ter Apel is een crisissituatie. Daarom vinden we als college dat we moeten handelen. Deze bijeenkomst is juist gepland om te inventariseren wat nodig is om dat op een goede manier te doen.

Er zijn 713 brieven gemaakt voor omwonenden in een straal van zo’n 200 meter om de locatie. Deze hebben wij maandag aan de post meegegeven. Wij hebben gehoord dat een deel van de inwoners deze brieven niet heeft ontvangen of erg laat. Daarover zijn wij in gesprek met het bedrijf dat deze post had moeten bezorgen. 

De gemeente krijgt geen extra geld voor deze crisisopvang. We doen dit voor onze buurgemeente en de mensen, niet voor het geld.

In de hal komt een slaapgedeelte en een deel geschikt voor verblijf overdag enige vorm van recreatie.. Ook komt er achter de hal een afgeschermd terras waar ze gebruik van kunnen maken. Daarmee hebben ze hun eigen ruimte in het pand voor hun verblijf. In de ruimte komen tafels om aan te zitten en te eten, een gebedsruimte, maar ook voorzieningen als bijvoorbeeld een voetbaltafel. Er is geen ruimte om zelf te koken, daarom komt het eten via een cateraar.

Er is een locatiemanager, een coördinator van het Rode Kruis en ook twee woonbegeleiders van het Rode Kruis. Zij zorgen  dat de vluchtelingen goed opgevangen en begeleid worden. Zij regelen ook dat er (huisartsen)zorg is voor de vluchtelingen.
Ook werken we met huisregels voor de vluchtelingen, voor binnen en buiten de opvang Denk daarbij aan afspraken wanneer het rustig moet zijn en wat wel en niet mag. Dit betekent niet dat zij opgesloten zitten. Ze mogen bijvoorbeeld wel naar buiten. Ook ’s nachts. Maar de inzet van de woonbegeleiders is om de vluchtelingen in een gewoon dag- en nachtritme te houden.

Voor dagelijkse gesprekken worden apps als Google Translate ingezet. Daarnaast beschikt het COA over een tolkentelefoon als er gesprekken vanuit hen worden gevoerd over bijvoorbeeld hun procedure.

Op basis van eerdere ervaring is er van 08.00 tot 22.00 uur personeel van het Rode Kruis om te zorgen dat alles in goede banen loopt in de hal. De eigen recreatieruimte, ruimte buiten en heldere huisregels helpen daar ook bij. 

Verder is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig. De vier beveiligers hebben ‘actieve’ diensten waarbij ze dus niet slapen, maar constant toezicht houden. En ook met onze BOA’s en politie zijn afspraken gemaakt om vaker aanwezig te zijn. Daarnaast kunt u als omwonende altijd de politie of 112 bellen als de situatie daarom vraagt. Als er kleinere dingen zijn die gaan over de crisisopvang of de aanwezige vluchtelingen kunt u ook bellen met de locatie. Dit kan zowel overdag als ’s nachts. Het telefoonnummer: 06 15 57 82 89.

We doen er alles aan om de veiligheid van de vluchtelingen, maar ook de omgeving te waarborgen. Daarom werken wij 24 uur per dag met beveiliging. Ook onze COA-boa houdt rondom de locatie toezicht. Dit kan bijvoorbeeld bij de Spar zijn, in het park bij het Vondelhuys en in het Maintebos.

Het tunneltje bij het treinstation wordt ervaren als slecht verlicht en mensen ervaren het nu al als onprettig. Dit tunneltje is van ProRail, maar als gemeente hebben wij gesprekken met hen over het opknappen/verbeteren van het tunneltje.

De locatie is telefonisch bereikbaar, zowel overdag als ’s nachts. Het telefoonnummer: 06 15 57 82 89. Daarnaast kunt u als omwonende altijd de politie of 112 bellen als de situatie daarom vraagt. 
Mocht er toch iemand in de groep zijn die echt overlast veroorzaakt, dan gaat deze terug naar het COA.

De locatie is telefonisch bereikbaar, zowel overdag als ’s nachts. Het telefoonnummer: 06 15 57 82 89.

De activiteiten in jongerencentrum ’t Spoor kunnen gewoon doorgaan. Voor beide komt een eigen ingang en daar is ook toezicht op.

Vrijwilligers zijn welkom. Meld u aan bij de locatiemanager via 06 15 57 82 89.

De locatie is te bezoeken, maar wel graag op afspraak. Dit kan via de locatiemanager op telefoonnummer 06 15 57 82 89.

We kunnen wat ons betreft eind januari daar vorm aangeven. Wilt u daarvoor uitgenodigd worden? Meld u dan via info@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00. Vermeld daarbij namen en adressen van de geïnteresseerden en contactgegevens die we mogen gebruiken om hen uit te nodigen.

Allereerst; dit is crisisopvang voor korte duur en geen azc. Deze opvang is kortdurend en eindigt uiterlijk op 1 maart 2024.

Hoewel dit nadrukkelijk niet aan de orde is, is over een asielzoekerscentrum in Zuid in een raadvoorstel van september 2009 gezegd; Dat er een vrijstelling voor 5 jaar was voor een azc ten zuiden van de Udesweg op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening. 

Daaropvolgend is er naar aanleiding van plannen in  2015/2016 aangegeven dat er in de gemeentelijke archieven geen stukken zijn aangetroffen waarin de toezegging is gedaan dat er nooit meer een AZC in Winschoten-Zuid zou komen.