Liveblog: brand Winschoten

Zondag 7 mei ontstond er brand na een explosie aan de Engelstilstraat in Winschoten. Eén slachtoffer raakte zwaargewond. Drie huizen gingen verloren. Omliggende panden liepen rook- en waterschade op. In dit liveblog leest u alle updates over de brand en de afwikkeling ervan na zondag.

Situatie na de brand in Winschoten

Updates

Dinsdag 9 mei

Update 16.45 uur: Dag twee na de brand

Burgemeester Pieter Smit:

‘’Dag twee na de brand. Familie en vrienden hebben onverminderd zorgen over het gewonde slachtoffer. Vanwege de ernst van zijn verwondingen en omdat zijn directe familie eerst moest overkomen vanaf een buitenlands vakantieadres, heb ik vandaag pas mijn medeleven aan de familie kunnen betuigen. Het is uiteraard een drama wat hen treft, dat behoeft geen toelichting. Ik heb de familie alle kracht en sterkte toegewenst en hoop dat het spoedig beter gaat met hun zoon en vriend. Ook bij het gezin waar het slachtoffer logeerde, is de ontreddering groot. Het raakt de familie diep en van zeer dichtbij. Ondertussen vinden ze wel de kracht om daar open over te zijn. Ik heb hen vandaag nog gesproken en mijn respect betuigd voor de wijze waarop ze hiermee omgaan.

Waar de getroffenen van de brand de afgelopen dagen van de schrik en onmacht in de overlevingsstand schoten, zien we vandaag bij hen ook steeds meer het besef hoe dit heel anders had kunnen aflopen. De emoties komen wat meer los. Er is ook dankbaarheid dat de schade vooral van materiële aard is. Los van de katten die nog vermist worden, wat natuurlijk erg verdrietig is. Hopelijk zijn de dieren met de schrik vrijgekomen en worden ze snel ergens gesignaleerd.

Over het materiële gemis van de slachtoffers die hun huis zijn verloren, mag overigens niet licht worden gedacht. Deze mensen zijn alles, maar dan ook alles, inclusief alle persoonlijke spullen, kwijt. Dat moet een enorm gemis zijn.

Hartverwarmend zijn reacties via sociale media op de gebeurtenissen. Mensen steken de slachtoffers een hart onder de riem en bieden praktische hulp aan. De speciaal daarvoor ingerichte Facebookgroep ‘’Gratis spullen voor omwonenden Engelstilstraat’’ zijn inmiddels actief in de groep. Getroffenen die iets nodig hebben, kunnen reageren op het aanbod in deze groep. Dat kan eventueel ook anoniem, via hun contactpersoon bij de gemeente.

De getroffenen die wij gesproken hebben zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp. Omdat ze zo druk zijn met regelwerk en nog niet allemaal een plek hebben om spullen neer te zetten, zijn ze er nog niet allemaal aan toe om te reageren op het aanbod. Geef hen daarvoor even de tijd. En blijf vooral meedenken, dat wordt zeer gewaardeerd.’’

Maandag 8 mei

Update 20.15 uur:

Geweldig hoe iedereen meedenkt over hulp voor de slachtoffers van de brand. We hebben de Facebookpagina Gratis spullen voor omwonenden Engelstilstraat geopend. Hier kan praktische hulp aangeboden worden, denk aan gratis spullen. Getroffenen van de brand en met rook-/waterschade nemen zelf contact op als ze aanbod willen accepteren.

Update 15.50 uur:

De gemeente is in contact met getroffenen om te bekijken hoe we nog ondersteuning kunnen bieden. Later deze week zullen we inventariseren of er behoefte is onder getroffenen en omwonenden om bijeen te komen. 

Update 15.00 uur:

Burgemeester Pieter Smit:
‘’Hartverwarmend hoe iedereen meeleeft met de slachtoffers van de brand. Er zijn ook mensen die zich melden omdat ze graag iets voor de slachtoffers willen doen. Wij zijn in nauw contact met de slachtoffers en inventariseren op dit moment waar behoefte aan is.’’

Update 11.30 uur:

Naar aanleiding van vragen over roetdeeltjes. Onderzoek door de brandweer heeft uitgewezen dat de asdeeltjes niet schadelijk zijn. Als er roetdeeltjes worden aangetroffen, spoel ze dan weg met water of veeg het weg met een natte doek.  

Update 10.45 uur:

De dag na de brand

Burgemeester Pieter Smit:

‘’De dag na de brand. In de Engelstilstraat lijkt en is vandaag alles anders. Familie en vrienden hebben zorgen over het slachtoffer dat zwaargewond in het Martiniziekenhuis ligt. Drie gezinnen raakten hun huis kwijt. Slopers doen hun werk om de verloren gegane panden af te breken. Er is veel rook- en waterschade. De impact van de brand van gisteren dringt steeds verder door.

Veel bewoners van de Engelstilstraat zaten gisteren urenlang in onzekerheid over het lot van hun huis. Een aantal van hen werd opgevangen in de Sporthal aan de Stikkerlaan. Anderen zochten zelf onderdak. Niet met iedereen was vanuit de gemeente en hulpverleningsdiensten direct contact, maar gisteravond hebben we de meeste slachtoffers alsnog gesproken. Gelukkig had iedereen gisteren nog duidelijkheid over zijn huis en een slaapplek voor de nacht.

Daarmee is de kous niet af. Vandaag breekt voor de getroffen gezinnen het grote regelwerk aan. Regelen en opruimen. Bellen met verzekeraars. De zwaarst getroffen gezinnen zoeken onderdak voor de komende periode. Omliggende huishoudens zijn druk met de afwikkeling van rook- en waterschade.

Mijn medewerkers zijn en blijven in nauw contact met de getroffen bewoners. Voor hen die daar behoefte aan hebben is er ook slachtofferhulp. Getroffenen die we, om wat voor reden dan ook, nog niet hebben gesproken en die vragen hebben, roep ik op om contact met ons op te nemen via telefoon (0597) 48 20 00.’’

Zondag 7 mei

Update 21.15 uur:

Drie woningen met brandschade zijn onbewoonbaar verklaard. Een vierde woning heeft forse waterschade. Of deze woning ook onbewoonbaar wordt verklaard, moet nog verder worden onderzocht.

Update 17.45 uur:

Bewoners tegenoverliggende panden kunnen weer naar huis. Naastgelegen panden worden op dit moment een voor een geïnspecteerd. Gemeente, brandweer en bewoners kijken samen, onder meer op basis van metingen, of bewoners naastgelegen panden terug kunnen naar huis.

Update 16.45 uur:

Uitleg tijdens persmoment door burgemeester Pieter Smit:

"Vanmorgen werd de Engelstilstraat opgeschrikt door een explosie, waarbij een zwaargewonde is gevallen. Natuurlijk zijn we daar allemaal enorm van geschrokken. Ik wens het slachtoffer, familie en vrienden veel sterkte. Even werd er gesproken over meerdere slachtoffers, omdat er meer mensen in de ambulance zijn nagekeken. Zij hoefden gelukkig niet te worden behandeld.

10 panden werden ontruimd. Ik heb met een aantal bewoners gesproken, die in allerijl hun huis moesten verlaten. Zij wachtten een groot deel van de middag op nieuws over hun pand. Die onzekerheid, in combinatie met de enorme toeloop van hulpverleners en pers; dat hakt er flink in. Wel heb ik vernomen dat gelukkig alle evacuees onderdak hebben gevonden.

Het laatste nieuws, en dat is echt heel recent, is dat vandaag nog de panden worden beoordeeld door de gemeente en de brandweer om te kijken of ze kunnen worden vrijgegeven. Dat heb ik zojuist ook gedeeld met de betrokken bewoners. We zullen hen ook persoonlijk informeren over de verdere gang van zaken, ook na vandaag. Mensen in de wijde omgeving hebben de enorme knal gehoord. Een explosie, natuurlijk nog met Veendam vers in het achterhoofd, roept direct vragen op. Dat begrijp ik. Toch lijkt er in dit geval gewoon sprake te zijn van overmacht.

Om even voor 15.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Dat wil niet zeggen dat de brand nu helemaal geblust is. De bluswerkzaamheden kunnen nog wel een tijd duren. Dat betekent ook dat de wegafzettingen nog een tijdje blijven. En dat we nog steeds oproepen om niet naar het gebied te komen om de brandweer de ruimte te geven haar werk te kunnen doen.

Verder heb ik vernomen dat er vragen zijn over de naastgelegen Sint Vitusschool. Ik kan u mededelen dat de school morgen gewoon open is.

Ook na vandaag zullen er, met name bij de getroffen huishoudens, veel vragen zijn. We zullen ons ervoor inzetten om hen hier zo goed mogelijk in bij te staan. De brandweer zal nu nog een toelichting geven op technische details omtrent de brand."

Update: 16.15 uur:

Persmoment begint iets later, burgemeester Pieter Smit praat eerst met omwonenden.

Update 15.15 uur:

Persmoment
Het sein brandmeester van de brand na de explosie in Winschoten is gegeven. Om 16.30 uur is er een moment voor de pers in de Sporthal Stikkerlaan, Meester D.U. Stikkerlaan 6 Winschoten.

Update 13.20 uur:

Verklaring burgemeester Pieter Smit:
‘’De schrik van de brand/explosie in Winschoten zit er goed in. Vandaag probeer ik nog in contact te komen met het slachtoffer en zijn familie. Bewoners van omliggende panden zijn geëvacueerd en nog in onzekerheid over het lot van hun pand. Ik sprak al een aantal van hen en begrijp dat er veel vragen zijn. We vangen hen op en proberen hen zo goed mogelijk op de hoogte te houden voor zover we dat op dit moment kunnen.
De hulpverlening is op gang. Voor nu roep ik op om hulpverleners en evacuees de ruimte te geven. Kom niet naar Winschoten als u hier niet hoeft te zijn.

Later volgt een uitgebreidere verklaring.’’

Update 11.00 uur:

Vanochtend is er een explosie geweest in een huis aan de Engelstilstraat 131. Na de explosie is brand ontstaan en zijn omliggende panden ontruimd. De brand is overgeslagen naar omliggende huizen. Brandweer is ter plaatse en informeert via https://twitter.com/BRWGroningen over nieuws omtrent de brand.

Er is veel rookontwikkeling en er wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

Explosie Winschoten