De kostendelersregeling wijzigt per 1 januari 2023

01 januari 2023
Algemeen

Als u met meerdere volwassenen van 21 jaar of ouder de woning deelt dan kan de kostendelersregeling van toepassing zijn. U wordt dan geacht de (woon-)kosten te kunnen delen en uw bijstandsuitkering wordt daar dan op aanpast.

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt deze regeling en tellen alleen personen van 27 jaar en ouder nog mee voor de kostendelersnorm.

Ontvangt u momenteel een uitkering en is de kostendelersregeling op uw situatie van toepassing?  Dan gaat de gemeente uw situatie onderzoeken en beoordelen of uw uitkering per 1 januari 2023 moet worden gewijzigd. Na de beoordeling krijgt u hierover zo spoedig mogelijk een besluit.

Voor meer informatie over de kostendelersnorm klik hier.