Demonstratie of betoging houden

Wilt u een demonstratie of betoging houden? Dan moet u dit bij ons melden. Doe de melding minimaal 48 uur van tevoren.

Hoe het werkt

  • Zorg ervoor dat u na uw melding telefonisch bereikbaar bent.
  • Over uw melding zullen wij advies vragen aan de politie. De burgemeester kijkt samen met de politie of de betoging of demonstratie gehouden kan worden, en wat hiervoor eventueel geregeld moet worden (bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen).
  • De burgemeester kan voorwaarden of beperkingen verbinden aan de demonstratie. In bijzondere gevallen kan de burgemeester besluiten om de betoging of demonstratie te verbieden. Daar moet dan een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld risico's voor ieders veiligheid of gezondheid.
  • Volg tijdens de betoging of demonstratie altijd de aanwijzingen op van de politie.

 

Hoe u een melding doet

Stuur een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl ter attentie van team VTH. Vermeld daarin in ieder geval wie de organisator is, de contactgegevens van diegene, de datum, tijd en plaats van de demonstratie of betoging en wat het programma is.

Heeft u nog vragen?

Neem dan telefonisch contact met ons op via (0597) 48 20 00.