Digitalisering

Centrum Digitaal Oldambt: kom langs, informeer, leer en innoveer!

De digitale wereld is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We regelen steeds meer online: van het invullen van onze belastingaangiftes tot het bestellen van een diner bij je favoriete restaurant.

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat iedereen optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden van ICT en internet. Wij hebben daarom een ontmoetingscentrum ingericht waar informatie, kennis en kunde samenkomen. Dit centrum noemen we Centrum Digitaal Oldambt. Een openbare plek waar mensen elkaar ontmoeten, informeren en elkaar op weg kunnen helpen met de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. We richten ons hierbij op drie thema’s: wonen, onderwijs en werken.

Digitalisering

In de toekomst zullen we steeds meer digitaal leven, leren en werken. Deze ontwikkeling noemen we digitalisering. Dit biedt kansen voor iedereen: digitale lesprogramma’s bieden kinderen lesstof op hun eigen niveau, ouderen kunnen dankzij digitale hulpmiddelen langer zelfstandig thuis wonen, artsen en patiënten besparen tijd door elektronische toepassingen in de zorg en fabrieken werken slimmer en voordeliger door de inzet van slimme robots.

Uitdagingen en kansen

Ongeveer 11% van de Nederlanders van 16 tot 65 jaar heeft geen of weinig ervaring met de computer. Ze beschikken niet over de digitale vaardigheden of benodigdheden om digitaal mee te kunnen doen. Het informatiecentrum wil hierin verandering brengen en op een laagdrempelige wijze inwoners faciliteren (een openbare digitheek). Maar ook willen we met het centrum talentontwikkeling en innovatieprojecten ondersteunen. Een goede digitale infrastructuur (snel internet) is een randvoorwaarde voor succes. We werken samen met commerciële partijen om snelle internetverbindingen in onze gemeente te realiseren.

Eén plek waar informatie en innovatie samenkomen

Het centrum is een openbare plek waar we graag in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en instellingen over hun wensen en behoeftes op het gebied van digitalisering. Er wordt informatie gegeven over allerlei onderdelen: van ontwikkelingen tot aansluitingen, nadelen tot veiligheid, beperkingen tot kansen en mogelijkheden. Ook bieden we cursussen en trainingen voor inwoners en ondernemers. Bij digitaliseren hoort innoveren. Het centrum zal ook een plek zijn waar mensen met verschillende achtergronden samen werken aan uitdagende vraagstukken. Daarvoor bundelen we onze krachten met bedrijven en kennisinstellingen. Een unieke kans voor bedrijven om meer inzicht te krijgen in de digitale mogelijkheden.

Samenwerking

Met steun vanuit het Europese Interreg North Sea CORA project bouwt Oldambt verder aan haar digitale infrastructuur. Binnen COM3 werken gemeente, ondernemers en onderwijs samen aan (digitale) innovatie, kennis, vaardigheden en diensten. Een uitstekende mix van partijen met kennis en kunde op allerlei gebieden. Via Centrum Digitaal Oldambt kan iedereen gebruik maken van die kennis. 

MKB bedrijven maken plattelandsgebieden aantrekkelijker om te wonen, werken en om in te investeren. Gemeentes en provincies hebben de juiste instrumenten en competenties nodig om plattelandsondernemingen te ondersteunen bij hun digitale transformatie. COM³-partners ontwikkelen een uniek ondersteuningsmodel dat lokale en regionale actoren versterkt en machtigt in hun rol als facilitator en facilitator van innovatie.
Kijk voor meer informatie over COM3 op https://northsearegion.eu/com-3/ en voor meer informatie over CORA op https://northsearegion.eu/CORA.

Doe je mee in de dynamische wereld van digitalisering? Van digibeet naar digiweet!

Meer weten? Neem contact met ons op via info@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00.

Logo CORA

Logo COM3

Enquête bekendheid digitalisering

De techniek verandert, heel snel. Nu is de vraag, kunnen de mensen dit wel bijhouden?

Ik, Ilona Nicolaas (18), ben een student aan het Alfa-College. Ik zit in het derde en laatste jaar van mijn opleiding Human Technology. De opleiding houdt in; onderzoek doen naar producten en diensten en met deze resultaten nieuwe dingen bedenken of oplossingen verzinnen. Tijdens mijn stageperiode dit jaar doe ik onderzoek naar wat de beste manier is om een informatiecentrum over digitalisering in te richten in het Cultuurhuis de Klinker. Ik begin hiermee door onderzoek te doen naar hoe bekend digitalisering nou eigenlijk is. De jeugd wordt er mee opgevoed, maar krijgen de volwassenen en ouderen ook mee hoe snel deze wereld zich ontwikkeld?

Het doel van het informatiecentrum is om mensen uit de gemeente Oldambt en omstreken meer kennis te geven over de nieuwe digitale techniek. Wat is het nou eigenlijk en wat voor voordelen heeft het voor u?

Deze enquête zal vragen stellen over een aantal bestaande hulpmiddelen, vindt u deze interessant of bent u er al eens mee in aanraking geweest? Waar ligt uw belangstelling? En er worden u een aantal nieuwe begrippen geleerd.

Ik wil u alvast bedanken voor het meewerken en helpen aan dit project. Ik hoop u daarom later ook te zien in het informatiecentrum. De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd.

U kunt de enquête invullen via deze link http://www.zicht-op-de-toekomst.nl/lime/index.php/752847?lang=nl

Alvast bedankt voor het invullen!