Doelen: eigentijdse graanrepubliek

Doelen en ambities lijken veel op elkaar. Voor de eigentijdse graanrepubliek geldt dit ook. De naamsbekendheid is er wel. Voor veel Nederlanders is het een geuzennaam en wordt de graanrepubliek geassocieerd met het opstandige Oldambt. Om de naamsbekendheid niet te verliezen zijn er een aantal doelen geformuleerd.

1. De rijke (cultuur)historie vindbaar en verklaarbaar maken (monumentaliteit van het gebied).

Veel van de bewogen geschiedenis van Oldambt is onbekend of niet meer vindbaar. Juist bij de herindeling is historie belangrijk. Wie zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst zegt men wel eens. Het is ook niet bedoeling de historie weg te moffelen of er tegen af te zetten. Kies een paar plekken uit waar het ontstaan en de belangrijkste wapenfeiten verteld worden, de eigen gemeentecanon. Knap de in het oog vallende vervallen monumenten op. De prachtige boerderijen met erven, de linten met kleine, ambachtelijk vorm gegeven huisjes, de oude dorpskernen met opvallende kerken, de rentenierswoningen, borg en oude plekken in de stad, parkzones en lanen in de stad, mensen waarderen ze en het is het visitekaartje van Oldambt.
De rol van de gemeente is beleidsvormend (er moet nieuw beleid komen als basis voor een mogelijk verruimde regelgeving en mogelijke subsidieverlening) en initiërend. De cultuurhistorie is een bron van toerisme en werkgelegenheid. Ook is integratie gewenst met waterrecreatie. De gemeente kan daarin in een intermediaire rol spelen.

2. Landbouw en natuur in onderlinge samenhang versterken met mooie overgangen tussen stedelijk en landelijk gebied.

Eén van de redenen waarom de economie van Oldambt in crisistijd behoorlijk overeind blijft, is de werkgelegenheid in de landbouw. Oldambt is een landbouwgemeente, maar de omgeving ervaart daarvan ook de druk. Er is nieuwe natuur ontstaan die zijn eigen publiek gaat trekken. Landbouw-natuur en landbouw-landschap behoeven geen vijanden van elkaar te zijn. Als landbouw verder vergroot en industriële activiteiten gaat ondernemen in de sfeer van energie, moet goed nagedacht worden over de locatie en de logistiek. Maar landbouw in deze vorm betekent weer een stap in de richting van een gunstiger energieverbruik. Het zou sterk zijn landbouw en natuur samen op te versterken. Uiteindelijk heeft de landbouw ook een belangrijke rol in landschapsbeheer.

Terug naar de pagina "Visie"