Dorpen en wijken

Gebiedsgericht werken stelt de samenleving centraal

Er zijn veel verschillende instellingen, verenigingen, bedrijven, inwoners en hun bewonersplatforms in onze gemeente actief. Iedereen heeft zo zijn eigen deskundigheden, wensen en ideeën. De gemeente wil dit graag méér met elkaar verbinden. Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken. Initiatiefnemers faciliteren, ondersteunen en samenbrengen. Zonder hierbij de verantwoordelijkheid van het initiatief over te nemen!

KIjk voor meer informatie op de pagina Gebiedsgericht werken

Dorp- en wijkvisies als leidraad voor besluitvorming en acties

Kijk voor meer informatie op de pagina Bouwen en Wonen van onze gemeentelijke website

De Veenweg in Beerta

Dorpsvisies

Alle dorpen en wijken (in Winschoten) hebben een visie geschreven. Daarin staat verwoord hoe de inwoners hun leefomgeving graag zouden willen zien. De visies zijn gemaakt op verzoek van de gemeente. De gemeente gebruikt de visies in het maken van keuzes ten aanzien van de leefomgeving in Oldambt.

Bent u benieuwd naar de visie van uw dorp of wijk? Stuur uw verzoek naar info@gemeente-oldambt.nl. De visie krijgt u dan in pdf-formaat toegemaild.