Dorpen en wijken

Gebiedsgericht werken stelt de samenleving centraal

Er zijn veel verschillende instellingen, verenigingen, bedrijven, inwoners en hun bewonersplatforms in onze gemeente actief. Iedereen heeft zo zijn eigen deskundigheden, wensen en ideeën. De gemeente wil dit graag méér met elkaar verbinden. Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken. Initiatiefnemers faciliteren, ondersteunen en samenbrengen. Zonder hierbij de verantwoordelijkheid van het initiatief over te nemen!

Buurtbudget

Dorpen- en wijkrondes

Dorp- en wijkvisies als leidraad voor besluitvorming en acties

Kijk voor meer informatie op de pagina Bouwen en Wonen van onze gemeentelijke website

De Veenweg in Beerta

Dorpsvisies

Alle dorpen en wijken (in Winschoten) hebben een visie geschreven. Daarin staat verwoord hoe de inwoners hun leefomgeving graag zouden willen zien. De visies zijn gemaakt op verzoek van de gemeente. De gemeente gebruikt de visies in het maken van keuzes ten aanzien van de leefomgeving in Oldambt.

Bent u benieuwd naar de visie van uw dorp of wijk? Stuur uw verzoek naar info@gemeente-oldambt.nl. De visie krijgt u dan in pdf-formaat toegemaild.

 

Schouwen

Eén keer per twee jaar wordt er per dorp en of wijk een fysieke schouw gehouden. Vertegenwoordigers van het dorp of de wijk gaan dan samen met de gebiedswethouder, de gebiedsregisseur en technisch medewerkers van gemeente en Sociaal werk Oldambt door het dorp of de wijk. De organisatie van de schouwen is in handen van de dorpsbelangenvereniging of het wijkplatform.

Van de schouwen worden verslagen gemaakt. De actiepunten worden in uitvoering gezet. Door op de naam van het dorp of de wijk te klikken, kunt u de schouwverslagen downloaden en lezen.

Bad Nieuweschans | Beerta | Blauwestad | Drieborg | Finsterwolde | Ganzedijk - Hongerige Wolf Heiligerlee | Midwolda | Nieuw-Beerta | Nieuwolda | Nieuw-Scheemda - 't Waar | Oostwold | Scheemda | Westerlee

Wijkplatform Bomenbuurt | Wijkplatform Centrum | Wijkplatform Parkwijk / Kloostervallei | Wijkplatform Zeeheldenbuurt / Bloemenbuurt | Wijkplatform Zuid

 

Vergoedingsregeling extra aanpak zwerfafval gemeente Oldambt

Basisscholen, verenigingen en particulieren, die een zwerfvuilactie willen organiseren in hun wijk, kunnen hiervoor een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden. Een zwerfvuilactie gebeurt in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst.

De diverse dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms kunnen een bijdrage van € 500,- ontvangen, te besteden voor een zwerfvuilactie.

De stimuleringsbijdrage wordt betaald van het geld dat de gemeente ontvangt uit het verpakkingsfonds dat wordt gevoed door het bedrijfsleven. De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft..

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding en om de organisatie van de actie te ondersteunen moet het aanmeldformulier vergoedingsregeling extra aanpak zwerfvuil worden ingevuld.

De zwerfvuilactie kan worden ondersteund door de gemeentelijke buitendienst. Die ondersteuning bestaat uit het plaatsen en weer ophalen van een verzamelcontainer en het verstrekken van signaalkleding, handschoenen, prikkers en afvalzakken,  afhankelijk van het aantal deelnemers en de omvang van de actie.