Dorpen en wijken

Gebiedsgericht werken stelt de samenleving centraal

Er zijn veel verschillende instellingen, verenigingen, bedrijven, inwoners en hun bewonersplatforms in onze gemeente actief. Iedereen heeft zo zijn eigen deskundigheden, wensen en ideeën. De gemeente wil dit graag méér met elkaar verbinden. Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken. Initiatiefnemers faciliteren, ondersteunen en samenbrengen. Zonder hierbij de verantwoordelijkheid van het initiatief over te nemen!

Organisatie- en leefbaarheidsgeld

Om de zelfredzaamheid te vergroten en samenwerkingen tot stand te brengen stelt de gemeente, op basis van de gemeentelijke subsidieverordening, aan de dorpen en wijken een budget beschikbaar voor organisatie en leefbaarheid. Voor organisatie (o.a. bedoeld om vergaderingen te faciliteren) wordt er jaarlijks per dorp of wijk een budget van € 2.000,- beschikbaar gesteld en voor de leefbaarheid ontvangt  elk dorp of wijk, naast een vast basisbedrag, een bedrag per woning. Dit totale leefbaarheidsbudget varieert tussen € 2.500,- en € 4.000,-. Jaarlijks verantwoorden de dorpen en wijken hun bestedingen van dat jaar.

Skatebaan speelplek 't Boshoes Westerlee

 

Dorpen- en wijkrondes

Naast de fysieke schouwen zijn er de dorpen- en wijkrondes, waarin bewoners met het college in gesprek kunnen over zaken die de leefbaarheid beïnvloeden. Op dit moment wordt er een nieuwe planning van de schouwen en dorpen- en wijkrondes voorbereid.

Mensen in  de zaal tijdens dorpenronde Midwolda in 2014

Schouwen

Eén keer per twee jaar wordt er per dorp en of wijk een fysieke schouw gehouden. Vertegenwoordigers van het dorp of de wijk gaan dan samen met de gebiedswethouder, de gebiedsregisseur en technisch medewerkers van gemeente en Sociaal werk Oldambt door het dorp of de wijk. De organisatie van de schouwen is in handen van de dorpsbelangenvereniging of het wijkplatform.

Van de schouwen worden verslagen gemaakt. De actiepunten worden in uitvoering gezet. Door op de naam van het dorp of de wijk te klikken, kunt u de schouwverslagen downloaden en lezen.

Bad Nieuweschans | Beerta | Blauwestad | Drieborg | Finsterwolde | Ganzedijk - Hongerige Wolf Heiligerlee | Midwolda | Nieuw-Beerta | Nieuwolda | Nieuw-Scheemda - 't Waar | Oostwold | Scheemda | Westerlee

Wijkplatform Bomenbuurt | Wijkplatform Centrum | Wijkplatform Parkwijk / Kloostervallei | Wijkplatform Zeeheldenbuurt / Bloemenbuurt | Wijkplatform Zuid

 

Breed dorpen- en wijkenoverleg

Drie keer per jaar organiseren de dorpen en wijken onderling een breed dorpen en wijken overleg. Tijdens deze overleggen worden dorp- en wijk overstijgende zaken besproken en worden onderling ervaringen uitgewisseld.

Vergoedingsregeling extra aanpak zwerfafval gemeente Oldambt

Basisscholen, verenigingen en particulieren, die een zwerfvuilactie willen organiseren in hun wijk, kunnen hiervoor een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden. Een zwerfvuilactie gebeurt in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst.

De diverse dorpsbelangenverenigingen en wijkplatforms kunnen een bijdrage van € 500,- ontvangen, te besteden voor een zwerfvuilactie.

De stimuleringsbijdrage wordt betaald van het geld dat de gemeente ontvangt uit het verpakkingsfonds dat wordt gevoed door het bedrijfsleven. De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft..

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding en om de organisatie van de actie te ondersteunen moet het aanmeldformulier vergoedingsregeling extra aanpak zwerfvuil worden ingevuld.

De zwerfvuilactie kan worden ondersteund door de gemeentelijke buitendienst. Die ondersteuning bestaat uit het plaatsen en weer ophalen van een verzamelcontainer en het verstrekken van signaalkleding, handschoenen, prikkers en afvalzakken,  afhankelijk van het aantal deelnemers en de omvang van de actie.