default iconDrukbezochte informatieavond in ’t Trefpunt over schadeafhandeling en versterking in Oldambt

Op maandag 22 januari organiseerde de gemeente samen met het IMG en de NCG een informatieavond. Tijdens deze avond zijn bewoners bijgepraat over schade en versterking. Ook wilde de gemeente graag horen wat er leeft bij de inwoners. Later was er gelegenheid om te praten, vragen te stellen en zorgen te uiten.  De avond trok een grote groep geïnteresseerden; maar liefst 130 inwoners waren aanwezig.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelde, tijdens haar opening, over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar: 

  • de resultaten van de parlementaire enquête die impact had op veel Groningers;
  • de vijftig maatregelen die het kabinet presenteerde onder de noemer Nij Begun;
  • het besluit om de gaswinning te stoppen;
  • en het, toch weer, opnieuw starten van de waakvlam begin januari.

Informatie van de gemeente

Programmamanager Erwin Vening vertelde de manieren waarop de gemeente haar inwoners helpt bij de aardbevingsproblematiek. Dit gebeurt met hulp van onafhankelijke inwonersondersteuners en gemeentelijke bijstand bij moeilijke situaties. Hij nam deze taak op zich in afwezigheid van wethouder Gert Engelkens. Helaas kon de wethouder zelf niet aanwezig zijn bij deze avond.

Over schade, versterking en onduidelijkheid

Erwin Vening benadrukte ook dat Oldambt pas sinds 2019 gezien wordt als aardbevingsgemeente, met delen binnen en buiten versterkingsgebieden en schadeafhandeling. Dit leidt tot onduidelijkheid, verschillen en discussie. 

Versterking gebeurt vooral in het noordwesten van Oldambt. De NCG gaat ongeveer 80 huizen daar versterken. Tegelijkertijd hebben veel huizen in onze gemeente schade. Soms is het niet duidelijk waarom. Sommige schade valt binnen het gebied waar de IMG later meer schade gaat vergoeden. Maar op andere plekken is er ook schade door zoutwinning. Dit maakt het voor sommige inwoners niet makkelijker.

Het Rijk heeft nieuwe postcodes toegevoegd voor een subsidie van tienduizend euro. Dit om woningen te verbeteren en te verduurzamen. Ook deze keuze zorgde voor veel vragen. Sommige mensen zijn blij als ze de 'juiste' postcode hebben. Als gemeente vinden we het moeilijk uit te leggen waarom bepaalde dorpen, maar ook delen van Winschoten niet in aanmerking komen. We hebben dit bij het Rijk aangekaart, dit het heeft helaas niet tot een ander besluit geleid.

Nij Begun: de vijftig maatregelen

Het kabinet heeft Nij Begun gepresenteerd als hun reactie op de uitkomsten van de parlementaire enquête. Als Oldambt hebben we samen met andere gemeenten en de provincie aangegeven wat volgens ons nodig is. Daarvan groot gedeelte overgenomen in de maatregelen van Nij Begun.

Deze maatregelen vallen onder vier thema's: schade en versterking, verduurzaming, welzijn en sociaal herstel, en economisch perspectief. Later volgde meer informatie over herstel en enkele maatregelen voor verduurzaming. Dit jaar wordt gewerkt aan de sociale en economische agenda. We gaan hierover ook in gesprek met inwoners.

Samenwerken voor zo soepel mogelijk herstel van schade

Erwin benadrukte de samenwerking met IMG en NCG voor een vlotte afhandeling van schade en herstel. Ook zoeken we samenwerking voor de regeling van constructieve problemen in blok B.

De gemeente ondersteunt het plan van bewoners in Drieborg. Ook daar is schadeafhandeling ingewikkeld. We willen een dorpsgerichte aanpak voor herstel, verduurzaming en leefbaarheid. We overleggen hierover met staatssecretaris Vijlbrief samen met de inwoners.

We werken nauw samen met de dorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda en 't Waar voor gebiedsversterking. Veel versterking vindt daar plaats, dus er is Rijksfinanciering om de open ruimte te herstellen. We kunnen daar extra's doen voor leefbaarheid en gebiedsontwikkeling door slim te combineren en andere financiële bronnen aan te spreken.

Informatie van de NCG

De NCG is verantwoordelijk voor het versterken van woningen. Bob de Wildt, portfoliomanager NCG, gaf informatie over het aantal woningen dat momenteel beoordeeld wordt in onze gemeente. Het gaat hierbij om iets meer dan 500 woningen. Nog niet iedereen heeft zijn rapport ontvangen, maar er wordt hard gewerkt aan de laatste dossiers. Soms vragen eigenaren van woningen alsnog om opname op hun verzoek.

De informatie ging ook over een aantal maatregelen die er zijn bij het versterken van panden. De NCG voert een aantal maatregelen uit Nij Begun uit. Zo verduurzamen ze woningen die zwaar versterkt moeten worden. Vanuit de NCG is er rechtstreeks contact met woningeigenaren die in de versterking zitten.

Informatie vanuit IMG

Het IMG is verantwoordelijk voor de afhandeling van schade. Hun directeur Siebe Keulen vertelde over dat hun insteek vooral is om zaken milder, menselijker en makkelijker aan te pakken. Dit is onder andere te zien in een nieuwe regeling om schade tot 60.000 euro binnen het effectgebied makkelijker te herstellen.

Er werd verteld over bestaande en dus ook nieuwe regelingen, waarvan het IMG ook opmerkt dat het niet voor iedereen helemaal helder is hoe het zit. Het IMG geeft aan dat inwoners hen daarvoor mogen benaderen. Dit kan ook via de steunpunten in Nieuwolda of Winschoten. Zij kunnen met u kijken naar een vastgelopen situatie en welke regelingen voor u van toepassing zijn.

In gesprek

Veel bewoners grepen de kans om hun persoonlijke vragen, zorgen en frustraties met ons, de gemeente, NCG en IMG, te delen. Anderen kozen ervoor om hun vraag achter te laten en later contact op te nemen.