default iconDuurzaamheidslening

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stelt Oldambt geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en u wilt uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening.

Aanvraag

Het aanvragen van een duurzaamheidslening kent twee stappen.
Allereerst dient u een aanvraag met DigiD in bij de gemeente Oldambt.
De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheidsverordening, krijgt u van ons een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van de SVn. Hiermee kunt u vervolgens de duurzaamheidslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen.

SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is.

De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oldambt kunt u inzien op de pagina van Overheid.nl

Gunstige voorwaarden

De Duurzaamheidslening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 7.499,- en heeft een looptijd van maximaal 10 jaar. De lening wordt onderhands en als jaarannuïteitenlening verstrekt. Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost. Het rentepercentage wordt definitief vastgesteld op het moment dat de definitieve aanvraag binnen is bij SVn. De actuele rente vindt u altijd op www.svn.nl/rentetarieven, en is op dit moment 1,6%.

Meer informatie
Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.svn.nl/producten/duurzaamheidslening  

Voorwaarden

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hebben betrekking op u als woningeigenaar, op uw woning en op de maatregelen die u wilt gaan treffen. Onderstaande voorwaarden gelden:

  • U bent een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, maar jonger dan 76 jaar: u vertegenwoordigt bijvoorbeeld geen groep, bedrijf of organisatie.
  • U bent bewoner en eigenaar van een in de gemeente Oldambt gelegen woning.
  • De woning waarvoor u een duurzaamheidslening aanvraagt is een bestaande woning, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning..
  • De woning is gebouwd voor 1990.
  • De WOZ-waarde van de woning bedraagt maximaal € 200.000,-
  • U vraagt de duurzaamheidslening aan voor een maatregel die beschreven staat in het aanvraagformulier.
  • Aanvragen voor leningen ten behoeve van de aanschaf van duurzame opwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) kunnen alleen ingediend worden in combinatie met één of meer energiebesparende maatregelen.
  • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar.
  • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Kosten

SVn brengt afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. Informatie over de afsluitkosten vindt u op de website van SVn.

Let op: de Duurzaamheidslening is een consumptief krediet. Voor een financieel advies dient de u zich te wenden tot een financieel adviseur.

"Let op! Geld lenen kost geld"