surcharges iconEnergietoeslag

Energietoeslag 2023

Mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben voor 2023 recht op energietoeslag. Het wetsvoorstel hiervoor is op 21 september 2023 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 5 oktober 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023.

Daarnaast heeft de gemeente besloten dat er weer een tegemoetkoming moet komen voor inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van de geldende bijstandsnorm. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen aanspraak maken op een toeslag van 800 euro. Voor mensen met een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm is er een toeslag van 500 euro beschikbaar..

Uitbetaling energietoeslag

De huishoudens waarvan we het inkomen weten, zoals inwoners met een uitkering en huishoudens met een inkomen tot 120% die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, hebben inmiddels de energietoeslag ontvangen en zijn daar per brief over geïnformeerd. Ook de € 500,00 voor mensen met een inkomen tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm is uitbetaald. 

Heeft u in december 2023 de toeslag niet automatisch ontvangen dan voldoet u volgens onze gegevens op dit moment niet aan de voorwaarden. Denkt u wel aan de voorwaarden te voldoen? Dan kunt u de energietoeslag vanaf 2 januari 2024 zelf aanvragen.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Oldambt 2023 als u :

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Oldambt woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; 
  • een eigen gas- en/of elektrameter voor het betreffende woonadres op uw naam heeft staan;
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan voor u geldende inkomensgrens van 120% of 130% van de bijstandsnorm exclusief vakantiegeld

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag wordt uitgekeerd door de gemeente en de gemeente bepaalt het bedrag. In de meeste gemeenten is de energietoeslag 2023 € 800. Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten namelijk de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van € 500. Dit ging uit het budget voor de Energietoeslag 2023. Dit heeft de gemeente Oldambt ook gedaan, waardoor er voor 2023 nog € 800,00 beschikbaar is.

Energietoeslag aanvragen

Is uw inkomen lager dan de onderstaande normbedragen? Dan heeft u een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm en kunt u hier de energietoeslag aanvragen.

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder)€ 1463,57€ 1625,36
Samenwonend/getrouwd€ 2090,81€ 2202,84

Inkomensgrenzen per 1 januari 2024 exclusief vakantietoeslag

Is uw inkomen hoger dan de bovengenoemde normbedragen, maar wel lager dan de normen hieronder? Dan heeft u een inkomen tussen de 120% en 130% en kunt u hier de energietoeslag aanvragen.

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaand (ouder)€ 1585,53€ 1760,81
Samenwonend/getrouwd€ 2265,04€ 2386,41

Inkomensgrenzen per 1 januari 2024  exclusief vakantietoeslag.

U kunt van 2 januari 2024 tot en met 30 april 2024 de energietoeslag aanvragen.

Ontvangt u liever een papieren aanvraagformulier? 
Stuur dan een mail naar mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl.

Veel gestelde vragen energietoeslag 2023

Het inlichtingenbureau heeft voor ons getoetst of u op dit moment aan alle voorwaarden voldoet. Volgens de resultaten voldoet u mogelijk niet aan de voorwaarden en mochten wij de energietoeslag niet automatisch aan u uitbetalen. Uiteraard kunt u zelf een aanvraag energietoeslag indienen. 

Wanneer u verhuisd bent naar een andere gemeente adviseren wij u eerst om de energietoeslag bij uw nieuwe gemeente aan te vragen. Wordt de energietoeslag afgewezen? Stuur dan een kopie van uw afwijzingsbeschikking naar ons via mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl dan zullen wij beoordelen of u mogelijk bij ons in aanmerking komt. 

De hoogte van de energietoeslag voor dit jaar is maximaal € 800,00. Dat geldt voor iedereen. Er kan geen aanvraag worden ingediend voor een hoger bedrag.