default iconEnergietoeslag veel gestelde vragen en antwoorden voor studenten

Energietoeslag veel gestelde vragen en antwoorden voor studenten

Hoe weet ik dat mijn aanvraag goed is binnengekomen?

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging van ons. Hierin kunt u ook een zaaknummer terugvinden die betrekking heeft op uw aanvraag. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Waarom moet ik een bewijsstuk van mijn identiteitsbewijs inleveren?

De energietoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Bij deze aanvraag moet de gemeente uw identiteit vaststellen. Dit mag geen rijbewijs zijn.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente Oldambt kan bij de aanvraag uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen als dat nodig is voor deze regeling.

Vindt u het lastig om de aanvraag digitaal te doen?

Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl. Vergeet daarbij niet uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. U krijgt het aanvraagformulier zo snel mogelijk opgestuurd.

Is de toeslag afhankelijk van mijn vermogen?

Nee, voor de toepassing van deze regeling wordt uw vermogen niet in aanmerking genomen.

Uw inkomen is hoger dan 120%, maar lager door schulden?

Als u een hoger netto inkomen heeft, maar als u door schulden deelneemt aan een schuldhulptraject (WSNP en MSNP) dan kunt u recht hebben op energietoeslag. Voorwaarde is dat uw besteedbaar inkomen lager is dan de hierboven genoemde grens van 120% van de bijstandsnorm.

Heeft de energietoeslag gevolgen voor mijn bijdrage aan zorg?

Nee, de energietoeslag heeft géén gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Heeft de energietoeslag gevolgen voor mijn toeslagen die ik van de Belastingdienst ontvang?

Nee, de energietoeslag heeft geen gevolgen voor uw toeslagen van de Belastingdienst. De energietoeslag is een onbelaste uitkering. Dit betekent dat u over de energietoeslag geen belasting hoeft te betalen.

Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn energietoeslag?

Nee, uw energietoeslag valt buiten de boedel. Dit betekent dat het niet vatbaar is voor beslag. De energietoeslag is bijzondere bijstand en wordt verstrekt ter compensatie van specifieke kosten (de hoge energielasten).

Kan de energietoeslag teruggevorderd worden?

Ja dat kan. Bijvoorbeeld omdat u energietoeslag heeft aangevraagd en achteraf blijkt dat u hier geen recht op had. Neem in dit geval contact op met de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00. De gemeente kijkt dan samen met u hoe dit opgelost kan worden.