birth iconErkenning en de Nederlandse nationaliteit

Beschrijving

De vader kan een kind erkennen als hij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Heeft de moeder een vrouwelijke partner? Dan kan deze partner het kind erkennen als zij niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Dit kan ook als de verwekker van het kind een bekende zaaddonor is. De biologische moeder moet toestemming geven voor de erkenning. Als de biologische moeder geen Nederlandse is en de vader of vrouwelijke partner wel, kan de erkenning gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind:

  • Erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit.
  • Erkent u het kind na het zevende jaar? U moet binnen één jaar uw biologische ouderschap aantonen. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek. Heeft u geen DNA-bewijs? En wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal drie jaar hebben opgevoed.

 

Aanvragen

Voor dit product moet u telefonisch een afspraak maken: (0597) 48 20 00.

U moet meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • de schriftelijke toestemming van de biologische moeder als het kind jonger is dan 16 jaar
  • de schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is
  • de uitslag van het DNA-onderzoek, als het kind ouder is dan zeven jaar

 

Voorwaarden

Het DNA-onderzoek moet u laten doen door een laboratorium dat aan de wettelijke eisen voldoet. Let op dat u dit binnen één jaar na de erkenning laat doen.

 

Kosten

Op uw verzoek kan er een afschrift of uittreksel worden verstrekt. De kosten hiervan zijn € 16,60 (tarief 2024).

Hou ook rekening met de kosten voor een DNA-onderzoek.

 

Contactgegevens

U erkent uw kind bij de gemeente.