Erkenning kind, aanvragen

Beschrijving

Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind.

 • Bent u getrouwd met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen. 

Bij de erkenning legt de gemeente meteen vast welke achternaam uw kind krijgt. Meer over dit onderwerp leest u bij 'Naamskeuze bij erkenning'.

Als u een kind erkent, heeft u nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. Meer over dit onderwerp leest u bij 'Ouderlijk gezag, aanvragen'.

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Meer over dit onderwerp leest u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/gezamenlijk-gezag-door-erkenning-vanaf-2023externe-link-icoon.

Extra informatie voor lesbische stellen:

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of woont de moeder uit wie het kind is geboren of de erkenner (man/vrouw) in het buitenland? Het kan zijn dat we aanvullende informatie nodig hebben. Neem daarom contact op met de gemeente voor meer informatie.

Krijgt u binnen een lesbische relatie een kind? Als het kind erkend wordt binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft u beide automatisch het ouderlijk gezag. 

Aanvragen

Voor het maken van een afspraak voor erkenning, kunt u contact opnemen met de gemeente via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl

U doet uw aanvraag voor erkenning bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte of na de geboorte van het kind. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan gaat de moeder mee naar de gemeente voor de naamskeuze.

U heeft nodig:

 • het geldige identiteitsbewijs van de moeder van het kind
 • als u niet de moeder bent: uw eigen geldige identiteitsbewijs
 • als het kind nog geen 12 jaar oud is: moeder gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming
 • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud is: moeder én kind gaan mee naar de gemeente, of geven schriftelijke toestemming
 • als het 16 jaar of ouder is: het kind gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming

De toestemmingsformulieren erkenning vindt u onder het tabje Formulieren.
Is het formulier voor u niet leesbaar neem dan contact op met de gemeente via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl.

Voorwaarden

Wilt u een kind erkennen? Dan zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.

Kosten

Erkenning kost niets. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 16,60 (tarief 2024).

Contact

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte.

Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Formulieren

Meer informatie