Europees Parlementsverkiezing 2019

Op donderdag 23 mei 2019 mocht u in Oldambt stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

 

Uitslagen Europees Parlement 2019

Inzage processen-verbaal en voorlopige uitslagen verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 was de verkiezing voor het Europees Parlement. In onderstaande tabellen kunt u de uitslagen van 2019 ten opzichte van die van 2014 zien. En u kunt lezen hoeveel stemmen er per stembureau op de politieke partijen zijn uitgebracht. Ook het opkomstpercentage per stembureau is hier vermeld.

Wilt u de documenten inzien? Dan kan dat ook tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Dit kan totdat over de toelating van de gekozenen tot het Europees Parlement, is beslist.

Voorlopige uitslagen per stembureau en vergelijking

Overzichtsplaatje vergelijking uitslag

Tellijsten

Hieronder vindt u het CSV-bestand uit OSV met alle uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau.

 

 

Processen-verbaal

Hieronder staat de opgave van de burgemeester met stemtotalen van onze gemeente. In dit proces-verbaal N11 wordt verantwoording afgelegd over het aantal stemmen in onze gemeente.

 

Hieronder staat de link naar de pagina waarop de 25 processen-verbaal van de stembureaus uit onze gemeente staan. Met deze processen-verbaal leggen de stembureaus verantwoording af over het verloop van de stemming en de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal worden de uitslagen van de verkiezingen vastgesteld.

Processen-verbaal Europees Parlement 2019

 

Algemeen

Openbare kennisgevingen | Uitslagen vorige verkiezingen | Contact