Extraatjes voor school, sport, voedsel, cultuur en andere zaken

Heeft u een laag inkomen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een extraatje in de vorm van gratis verstrekking van voedsel of spullen. U kunt zich hiervoor melden bij de Voedselbank, Kledingbank Maxima of het Leger des Heils.

Andere extraatjes zijn:

 • Jeugdsportfonds Groningen
  De gemeente Oldambt werkt samen met het Jeugdsportfonds om kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen toch te laten sporten.
 • Jeugdcultuurfonds
  De gemeente Oldambt werkt ook samen met het Jeugdcultuurfonds zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen buiten schooltijd ook deel kunnen nemen aan bijvoorbeeld muziekactiviteiten, theater, dansles of beeldende kunst.
 • Stichting Leergeld
  De gemeente Oldambt werkt samen met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld is er bijvoorbeeld voor ouders die geen schoolreisjes, fiets of een computer kunnen betalen. Stichting Leergeld kijkt dan op welke wijze zij u kunnen ondersteunen. Leergeld geeft geen financiële bijdrage, maar een bijdrage in natura of betaalt rechtstreeks aan leveranciers, instanties en verenigingen.
 • Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
  Wanneer u een minimuminkomen heeft en u de kosten voor een opleiding niet kunt opbrengen, of de reiskosten naar school voor uzelf of uw kinderen kan de Stichting Proviniciaal Groninger Studiefonds u misschien helpen.
 • Stichting Urgente Noden
  SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. U kunt zich niet individueel melden bij SUN. Indien er sprake is van dringende financiële nood kunt u zich melden bij een professional, zoals het maatschappelijk werk of uw contactpersoon bij bijvoorbeeld de gemeente of een hulpverleningsinstantie.
 • Stichting Hazewinkelfonds
  Het Hazewinkelfonds is net als Stichting Urgente Noden een sociaal noodfonds. Om een beroep te doen op het Hazewinkelfonds moet u zich melden bij een professional die namens u een aanvraag indient.
 • Rijksoverheid
  Via de rijksoverheid kunt u kijken of u wellicht in aanmerking komt voor toeslagen.

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zocht? Op deze pagina vindt u andere projecten en/of organisaties die misschien beter aansluiten op uw situatie of vraag.