OMGEVINGSVISIE vastgesteld door de raad 30 oktober 2017.pdf