Realisatie taakstelling vergunninghouders 2017.PDF