Raadsbesluit inzake herontwikkeling Poort van Winschoten - Raad 2017-12-18.pdf