Flitspeiling centrum oktober 2021.jpg

Nederlandse en Duitse respondenten vulden in oktober 2021 de vragenlijst over het centrum in. We stelden de vraag: Hoe vaak komt u in het centrum van Winschoten?