Setje 8 Toevoegen groen en water.png

Toevoegen groen en water voor en na. Voorbeeld van het doortrekken van de wadi aan de Venne, met groene begroeiing naast het water