Financiering karakteristieke panden

Voor karakteristieke panden kunnen eigenaren een lening krijgen uit het Cultuurfonds voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van uw pand. Kosten voor advisering over verduurzaming, herbestemming, restauratie en onderhoud kunnen in de lening worden meegenomen. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Groningen of het Nationaal Restauratiefonds of neem contact op met de adviseurs van de gemeente, Libau of het restauratiefonds.

Subsidieregeling regulier onderhoud voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

Eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten kunnen sinds 18 januari 2020 subsidie aanvragen voor het reguliere onderhoud van hun pand.
De subsidie voor regulier onderhoud bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €10.000,- (voor boerderijen geldt een maximum van €20.000,-).
Subsidiabel zijn de volgende kosten van het regulier onderhoud aan een karakteristiek pand of gemeentelijk monument:

  • kosten voor schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde van het pand;
  • kosten voor het herstel van voegwerk aan de buitenzijde van het pand;
  • kosten voor het onderhoud en herstel van hemelwaterafvoer;
  • kosten voor het onderhoud en herstel van goten;
  • kosten voor herstel van (gedeeltelijke) dakbedekking of vervangende (gedeeltelijke) dakbedekking;
  • kosten voor het herstel van de schoorsteen of schoorstenen;
  • kosten voor het herstellen van delen die zijn aangetast door houtrot aan de buitenzijde van het pand;
  • kosten voor onderhoudswerkzaamheden aan onderdelen die specifiek zijn opgenomen in de redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Meer informatie en de exacte voorwaarden kunt u vinden via https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/regulier-onderhoud-karakteristieke-panden-en-gemeentelijke-monumenten-sok/.