Financiering karakteristieke panden

Voor karakteristieke panden kunnen eigenaren een lening krijgen uit het Cultuurfonds voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van uw pand. Kosten voor advisering over verduurzaming, herbestemming, restauratie en onderhoud kunnen in de lening worden meegenomen. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Groningen of het Nationaal Restauratiefonds of neem contact op met de adviseurs van de gemeente, Libau of het restauratiefonds.