Flitspeiling

In oktober 2021 deden we een flitspeiling om te toetsen hoe inwoners en ondernemers tegen het centrum aan kijken, wat zij waarderen en wat zij graag willen veranderen. De vragenlijst is uitgezet via Facebook en Instagram en huis- aan-huis via de gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster. Ook Duitse bezoekers zijn bevraagd via een Duitse versie van de vragenlijst. In totaal hebben 745 Nederlandse en 137 Duitse respondenten de vragenlijst ingevuld.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de flitspeiling:

  • Winkelen en boodschappen doen zijn een belangrijke reden zijn om het centrum te bezoeken.
  • De meeste bezoekers komen met de auto naar Winschoten.
  • Qua sfeer en uitstraling zijn de Nederlanders minder positief over het centrum dan de Duitsers. Een verklaring zou kunnen zijn dat de Duitse bezoekers Winschoten juist bezoeken tijdens feestdagen en evenementen en daardoor de sfeer anders beleven.
  • De leegstand in het centrum en het winkelaanbod krijgen in de reacties op de vragenlijst de meeste kritiek.
  • Positief is men over de vernieuwing van de Venne en de Langestraat die toch (ook) aantrekkelijk wordt gevonden. Ook het gratis parkeren wordt gewaardeerd.