Fondsen voor financiële ondersteuning


 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen.
  Voor die kinderen betaalt het de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.
 • Stichting Leergeld
  Stichting Leergeld biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten als hun ouders daar de financiële middelen niet voor hebben.
 • Provinciaal studiefonds
  Het studiefonds van de provincie Groningen helpt mensen met een laag inkomen die de (reis)kosten voor de opleiding van hun kind niet kunnen betalen.
 • Stichting Urgente Noden
  SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren.
 • Hazewinkelfonds
  Het Hazewinkelfonds is een sociaal noodfonds en helpt Groningers en Drenten die het financieel moeilijk hebben.
 • Rijksoverheid
  Via de Rijksoverheid kunt u een aanvraag indienen voor verschillende toeslagen, zoals kinderbijslag, het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.
 • Vakantiebank
  De Vakantiebank heeft als doelstelling om gezinnen met een minimuminkomen een accommodatie aan te bieden voor een week onbezorgde vakantie.
 • Voedselbank Oldambt
  Voedselbank Oldambt voorziet cliënten die onder een financiële norm zitten elke week van een voedselpakket.
 • Kledingbank Maxima
  Bij Maxima kunnen mensen met een laag inkomen uit de gemeente Oldambt tweemaal per jaar gratis winkelen.
 • Leger des Heils
  Bij het Leger des Heils in Winschoten kunt u terecht voor goede tweedehands kleding tegen zeer betaalbare prijzen.

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zocht? Op de pagina Hulp in uw omgeving vindt u andere projecten en/of organisaties die misschien beter aansluiten op uw situatie of vraag.