Forse impuls woon- en leefomgeving Bad Nieuweschans en Winschoten-Zuid

30 januari 2024
Algemeen

Het gaat om ongeveer 150 woningen in Bad Nieuweschans en 125 in Winschoten-Zuid. Behalve de woningen krijgt ook de directe leefomgeving een impuls. Totaal stelt het Rijk hiervoor een bedrag van bijna € 3.250.000 euro beschikbaar. De gemeente Oldambt ziet toe op de voorbereiding van de plannen. Met de uitvoering wordt in 2025 een start gemaakt. 

Wethouder Gert Engelkens (Wonen) van de gemeente Oldambt is blij met de bijdrage. “Het meeste geld is bestemd voor verbetering van de kwaliteit van de woningen. Maar bij de plannen nemen we ook de directe woonomgeving mee.”

Nee, de gemeente heeft nog niet concreet voor ogen om welke woningen het precies gaat. “Dat is onderdeel van de voorbereidingen”, zo zegt Gert Engelkens. De plannen gaan nu op de tekentafel. Behalve verbeteren en verduurzamen van de woningen, speelt dus ook de directe leefomgeving een rol. “Zo kan het zijn dat wanneer uit het opstellen van de plannen blijkt, dat er in de wijk behoefte is aan kleinschalige, maatschappelijke voorzieningen, we kijken of deze te realiseren zijn. Uiteraard gaan we daarover met de buurt in gesprek, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.”

De kern is volgens de wethouder dat bewoners langer en prettiger op hun vaste plek kunnen blijven wonen. De aanpak richt zich vooral op het particuliere woningbezit. Corporaties zijn geen directe partner, maar worden wel meegenomen in de planvorming.

Volkshuisvestingsfonds 

Het geld komt niet zomaar uit de lucht vallen. Engelkens: “Namens de gemeenten in Oost-Groningen hebben we bij het Rijk gezamenlijk geld voor elf specifieke projecten in de regio aangevraagd. Het geld is afkomstig uit het zogeheten Volkshuisvestingsfonds. Bij de uitvoer van de plannen staat de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid centraal. Die staat in Oost-Groningen op een aantal plaatsen onder druk. Met dit geld kunnen wij als Oldambt substantieel voor verbetering zorgen in de genoemde wijk en het dorp.” De toekenning werd begin januari bekend gemaakt.

Totaal is voor Oost-Groningen voor negen projecten € 20.579.548 toegekend. Met dit geld kunnen ruim 1.200 woningen worden verbeterd. Behalve de twee projecten in Oldambt, is er ook subsidie vrijgemaakt voor woningverbetering in Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Maarsveld, Bellingwolde, Musselkanaal, Veendam Noordwest en Vlagtwedde.