default iconFraude

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Dat doen we op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Zo kunnen de inwoners die dat nodig hebben de juiste zorg of ondersteuning krijgen. Heeft u het idee dat er misbruik wordt gemaakt van zorg of voorzieningen? Dan kunt u dit bij de gemeente melden.

Hoe meldt u dit?

• Online met het formulier: vermoeden van fraude melden

De gemeente gaat zorgvuldig om met de informatie die u geeft.

Als u dat wil kunt u de aanvraag anoniem doen.

Na uw melding

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in. Over de voortgang van dit onderzoek krijgt u geen informatie, in verband met privacy.