Gaswinning

Meer informatie over gaswinning en aardbevingen

Gevolgen aardgaswinning raken ook Oldambt

Ook in Oldambt zijn de gevolgen van de gaswinning  duidelijk waarneembaar.

Tot nu toe zijn er vanuit de gemeente Oldambt 484 schademeldingen ingediend. Ongeveer de helft van de schades worden gemeld uit het gebied Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar.

De gemeente Oldambt heeft geconstateerd dat bij het in behandeling nemen van de schademeldingen komende uit Oldambt er onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners uit de zogenaamde “aardbevingsgemeenten” en de “andere gemeenten”. Met name als het gaat om het in aanmerking komen voor een vergoeding voor het treffen van energiebesparende maatregelen. De gemeente Oldambt spant zich in om deze ongelijkheid ongedaan te maken. De gemeente heeft samen met 20 andere Groningse gemeenten beroep aangetekend tegen het gaswinningbesluit van minister Kamp. Naast zorgen om de veiligheid en leefbaarheid vraagt de gemeente Oldambt ook aandacht voor de ongelijke behandeling van haar inwoners. Samen met de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam worden ook verschillende acties ondernomen richting minister Kamp en de Nationale coördinator Groningen om de ongelijkheid ongedaan te maken.

Informatiekrant Groninger Bodem Beweging

 
 

Gevolgen aardgaswinning raken ook Oldambt

Ook in Oldambt zijn de gevolgen van de gaswinning  duidelijk waarneembaar.

Tot nu toe zijn er vanuit de gemeente Oldambt 484 schademeldingen ingediend. Ongeveer de helft van de schades worden gemeld uit het gebied Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar.

De gemeente Oldambt heeft geconstateerd dat bij het in behandeling nemen van de schademeldingen komende uit Oldambt er onderscheid wordt gemaakt tussen inwoners uit de zogenaamde “aardbevingsgemeenten” en de “andere gemeenten”. Met name als het gaat om het in aanmerking komen voor een vergoeding voor het treffen van energiebesparende maatregelen. De gemeente Oldambt spant zich in om deze ongelijkheid ongedaan te maken. De gemeente heeft samen met 20 andere Groningse gemeenten beroep aangetekend tegen het gaswinningbesluit van minister Kamp. Naast zorgen om de veiligheid en leefbaarheid vraagt de gemeente Oldambt ook aandacht voor de ongelijke behandeling van haar inwoners. Samen met de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam worden ook verschillende acties ondernomen richting minister Kamp en de Nationale coördinator Groningen om de ongelijkheid ongedaan te maken.

Informatiekrant Groninger Bodem Beweging

 
 

Schade melden of een klacht indienen

Schade melden

Voor vragen over schade door aardbevingen en het melden van schade verwijzen we u naar de website van het Centrum Veilig Wonen
Op deze website vindt u informatie over schadeherstel, veiligheid, en verduurzaming.

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft  sinds begin van dit jaar de afhandeling van aardbevingsschade overgenomen van de NAM. Centrum Veilig Wonen is gevestigd op de Buxzijlweg 1  Appingedam. Het  bewonerscontactcentrum is dagelijks (ook in het weekend, op zaterdag en zondag) is geopend van 08.00 tot 20.00 uur voor schademeldingen en andere informatie. Schades kunnen op verschillende manieren worden gemeld: persoonlijk, per post, via het gratis telefoonnummer: 0800 2896636 of via het online schadeformulier op http://www.centrumveiligwonen.nl/ Naast het afhandelen van schadeclaims houdt Centrum Veilig Wonen zich ook bezig met het versterken en verduurzamen van huizen en gebouwen.

Klacht over schadeafhandeling

Heeft u uw schade als gevolg van aardbevingen door de gaswinning gemeld bij de NAM, maar heeft u een klacht over de schadeafhandeling door de NAM?  Dan kunt u dit melden bij de onafhankelijke raadsman gaswinning Groningen. Dit kan via telefoonnummer 088 2234455, per e-mail: info@onafhankelijkeraadsman.nl of via het contactformulier op http://www.onafhankelijkeraadsman.nl/.

Meer informatie over gaswinning en aardbevingen

Schade melden of een klacht indienen

Schade melden

Voor vragen over schade door aardbevingen en het melden van schade verwijzen we u naar de website van het Centrum Veilig Wonen
Op deze website vindt u informatie over schadeherstel, veiligheid, en verduurzaming.

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft  sinds begin van dit jaar de afhandeling van aardbevingsschade overgenomen van de NAM. Centrum Veilig Wonen is gevestigd op de Buxzijlweg 1  Appingedam. Het  bewonerscontactcentrum is dagelijks (ook in het weekend, op zaterdag en zondag) is geopend van 08.00 tot 20.00 uur voor schademeldingen en andere informatie. Schades kunnen op verschillende manieren worden gemeld: persoonlijk, per post, via het gratis telefoonnummer: 0800 2896636 of via het online schadeformulier op http://www.centrumveiligwonen.nl/ Naast het afhandelen van schadeclaims houdt Centrum Veilig Wonen zich ook bezig met het versterken en verduurzamen van huizen en gebouwen.

Klacht over schadeafhandeling

Heeft u uw schade als gevolg van aardbevingen door de gaswinning gemeld bij de NAM, maar heeft u een klacht over de schadeafhandeling door de NAM?  Dan kunt u dit melden bij de onafhankelijke raadsman gaswinning Groningen. Dit kan via telefoonnummer 088 2234455, per e-mail: info@onafhankelijkeraadsman.nl of via het contactformulier op http://www.onafhankelijkeraadsman.nl/.