Gedragsregels

Binnen zwembad de Watertoren is het protocol Vrolijk en Veilig van kracht.

 • Voordat U gaat zwemmen is het verplicht om te douchen.
 • Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang tot het zwembad met een begeleider van 18 jaar of ouder die de zwemvaardigheid machtig is.
 • Kinderen zonder diploma A mogen alleen met begeleiding en met zwembandjes of zwemkurkjes in het diepe gedeelte van het instructiebassin en   het  wedstrijdbassin.
 • In het diepe gedeelte van het instructiebassin(achter de rood/witte lijn) is het dragen van zwembandjes voor kinderen zonder diploma’s verplicht.
 • Wees voorzichtig! Probeer gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Hardlopen op de perrons is niet toegestaan.
 • In het gehele zwembad geldt een rookverbod.
 • Het meebrengen en gebruiken van breekbare voorwerpen (glas e.d) is niet toegestaan.
 • Alcohol-/drugsgebruik is in het gehele zwembad niet toegestaan.
 • Binnen ons zwembad is voor discriminatie geen plaats.
 • Bezoekers waarvan bij de entree c.q. kassa alcohol-/drugsgebruik c.q. misbruik wordt geconstateerd zal de toegang tot het bad worden ontzegd.
 • Duiken is uitsluitend toegestaan in het diepe gedeelte van het wedstrijdbassin.
 • Zonder toestemming van het badpersoneel zijn buggy’s en kinderwagens niet toegestaan in de zwemzalen.
 • De zwemzalen mogen niet betreden worden met buiten c.q. straatschoeisel.
 • In het zwembad is uitsluitend zwemkleding toegestaan.
 • De spelmaterialen die in het zwembad aanwezig zijn, worden alleen door het badpersoneel uitgeleend.
 • De spelmaterialen worden bij sluiting van het zwembad weer opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen door een klassenassistent, een leerkracht of door het badpersoneel.
 • Ballen, m.u.v. (opblaasbare) strandballen zijn in beide bassins niet toegestaan.
 • Alle aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
 • Bij onvoorziene omstandigheden beslist het zwembadpersoneel.