Geluidsoverlast

Geluidsoverlast kunt u aan de gemeente melden via het

Overlast door kattenverjagers

Om overlast door katten te beperken kan gebruik worden gemaakt van een Mosquito. Dit apparaat zendt pieptonen (hoge geluidsgolven) uit die katten niet zo leuk vinden. Hoewel het onschuldig lijkt kan een dergelijke piepkastje op een andere wijze overlast veroorzaken. De Mosquito zendt geluidgolven tot 140 decibel uit. De hoogte van het geluid is nogal pijnlijk voor kinderen. Volwassenen hebben er vaak minder last van. Bekende klachten zijn oorsuizen (tinnitus), hoofdpijn en oorpijn.