Gemeentearchief Oldambt

Het gemeente archief van Oldambt bevat informatie over burgerlijke stand, bevolkingsregisters, stadsarchieven, bouwvergunningen, historisch materiaal en plattegronden en tekeningen van voormalige gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten. De archieven staan op twee verschillende locaties, in het gemeentehuis Winschoten en in het voormalige gemeentehuis in Scheemda. Op beide locaties worden bezoekers ontvangen, die komen voor archiefonderzoek en begeleid door deskundige medewerkers van het archief.

Wijziging raadplegen openbare archieven

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG regelt de privacy bescherming van elke levende persoon. Uitgangspunt van de AVG is dat een ieder recht heeft op privacy. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeentelijke dienstverlening is geregeld, maar het heeft ook gevolgen voor de inzage van informatie uit het gemeentelijk archief.

Informatie uit het gemeentelijk archief is in de regel na twintig jaar openbaar. Met de invoering van de AVG vervalt echter de openbaarheid voor bijzondere persoonsgegevens. De werking van de AVG gaat in dit geval boven die van de Archiefwet.

U kunt nog steeds informatie uit het gemeentelijk archief inzien of opvragen. De regels zijn echter iets veranderd. Om te kunnen voldoen aan de AVG hebben wij volgende maatregelen moeten treffen:

  • Daar waar nodig worden opgevraagde digitale kopieën van archiefstukken geanonimiseerd. U kunt dus in de stukken zwarte balkjes tegenkomen.
  • U kunt de archiefstukken ter plekke inzien. Indien u een fysieke kopie wenst zal deze waar nodig worden geanonimiseerd.
  • Het is niet meer toegestaan stilstaand of bewegende beelden te maken. De archiefstukken  mogen dus niet gefotografeerd of gefilmd worden.
  • Het is niet toegestaan aantekeningen te maken die persoonsgegevens bevatten. Het maken van aantekeningen zonder persoonsgegevens is wel toegestaan.

Groninger Archiefnet

De gemeente Oldambt neemt sinds 2000 deel aan het Groninger Archiefnet. Via www.groningerarchiefnet.nl kunt u de openbare inventarissen bekijken.

Openingstijden archief

Maandag tot en met donderdag van 9.00 - 16.00 uur.
Voor archiefonderzoek kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers via telefoonnummers (0597) 48 20 00.

U kunt uw vraag ook schriftelijk stellen. Stuur deze dan aan:
Gemeente Oldambt
t.a.v. afdeling Informatievoorziening
Postbus 175
9670 AD  WINSCHOTEN

of per e-mail: info@gemeente-oldambt.nl