Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans

Op deze webpagina leest u alles over de Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans.

Samen werken aan de toekomst van Bad Nieuweschans

In Bad Nieuweschans wordt al een aantal jaren gewerkt aan verschillende projecten die het dorp verbeteren. Een aantal projecten zijn inmiddels uitgevoerd, maar vooral op het gebied van wonen en leefbaarheid was het moeilijk om tot de gewenste verbetering te komen. Met de start van de Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans kunnen én willen we daar verandering in brengen.

Toekomstplannen maken en uitvoeren

Met de Gebiedsgerichte Aanpak maken we samen met inwoners een toekomstplan voor het dorp. In dat toekomstplan staan projecten die gaan over mooier en fijner wonen, een prettige leefomgeving en goede contacten met de buurt. Die projecten gaan we samen met inwoners uitvoeren. De Gebiedsgerichte Aanpak is er dus voor en door de inwoners van Bad Nieuweschans!

Eerste stap: vragenlijst

In augustus 2021 krijgen de inwoners van Bad Nieuweschans een vragenlijst thuisgestuurd. In die vragenlijst kunnen ze al hun verbeterpunten voor het dorp aangeven. Op woensdag 25 augustus en op woensdag 1 september zijn we met onze koffiekar aanwezig in het dorp. Inwoners kunnen dan hun ingevulde vragenlijsten inleveren en kennismaken met het projectteam onder het genot van een kopje koffie. Uiteraard kunnen inwoners de ingevulde vragenlijsten ook op een ander moment inleveren bij de COOP in het dorp of terugsturen naar de gemeente.

Wie doen er mee?

De Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans is een project van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, gemeente Oldambt, woningcorporatie Acantus, Sociaal Werk Oldambt en natuurlijk alle inwoners uit het dorp die een bijdrage willen en kunnen leveren. De Gebiedsgerichte Aanpak wordt betaald met geld uit de Regio Deal Oost-Groningen.

Over de Regio Deal

Oost-Groningen is een krachtige regio met actieve en zelfstandige inwoners. Toch staat de leefbaarheid onder druk. Met de Regio Deal Oost-Groningen willen we de leefbaarheid van de regio versterken. Dat doen we door in te zetten op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving. De Regio Deal Oost-Groningen is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie Groningen en de zes Oost-Groninger gemeenten. Samen investeren we 30 miljoen euro in de regio over een periode van vier jaar (van 2020 tot en met 2023).

Nieuwsbrief

De inwoners van Bad Nieuweschans worden regelmatig op de hoogte gehouden over de projecten door middel van een nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrieven hieronder downloaden.