Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans

Op deze webpagina leest u alles over de Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans.

Kans voor Schans

In Bad Nieuweschans wordt al een aantal jaren gewerkt aan verschillende projecten die het dorp verbeteren. Een aantal projecten zijn inmiddels uitgevoerd, maar vooral op het gebied van wonen en leefbaarheid was het moeilijk om tot de gewenste verbetering te komen. Met de start van de Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans kunnen én willen we daar verandering in brengen.

Toekomstplannen maken en uitvoeren

Met de Gebiedsgerichte Aanpak maken we samen met inwoners een toekomstplan voor het dorp. In dat toekomstplan staan projecten die gaan over mooier en fijner wonen, een prettige leefomgeving en goede contacten met de buurt. Die projecten gaan we samen met inwoners uitvoeren. De Gebiedsgerichte Aanpak is er dus voor en door de inwoners van Bad Nieuweschans!

Eerste stap: vragenlijst

In augustus en september 2021 konden de inwoners van Bad Nieuweschans een vragenlijst invullen over hun dorp. De vragenlijst is 169 keer ingevuld. De resultaten geven heel veel informatie voor het vervolg van de aanpak. Een paar opvallende resultaten zijn dat de mensen het prettig wonen vinden in Bad Nieuweschans. Er heerst een dorpsgevoel, bewoners zijn blij met de rust en de ruimte en voelen zich veilig. Maar aan de woningen kan nog veel worden verbeterd, zeggen Schanskers. Er staan veel gebouwen te verpauperen en er zijn geen nieuwe woningen beschikbaar. Wat verder opvalt is dat er veel is gezegd over de overlast van parkeren en zwaar verkeer, het onderhoud van de straten en het groen en het gebrek aan speelvoorzieningen voor kinderen.

Tweede stap: samen aan de slag

Een aantal Schanskers heeft in de vragenlijst aangegeven dat ze graag willen helpen bij het maken van het toekomstplan voor Bad Nieuweschans. Daarom organiseerden we op donderdag 4 november 2021 een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst hebben we de uitkomsten uit de vragenlijsten besproken. Daarna zijn we samen aan de slag gegaan. We hebben drie werkgroepen gemaakt die plannen gaan maken en uitvoeren. Die plannen gaan over verbeteringen voor oude én jonge Schanskers, de buitenruimte en een eigen woonplan voor het dorp. Wilt u als inwoner van Bad Nieuweschans aanhaken bij één van de werkgroepen? Neem dan contact met ons op via gga@gemeente-oldambt.nl.

De presentatie van de bijeenkomst van 4 november is hieronder te downloaden als toegankelijk pdf-document. Wilt u de volledige rapportage van de uitkomsten van de vragenlijst ontvangen? Stuur ons dan even een e-mail via bovengenoemd e-mailadres.

Wie doen er mee?

De Gebiedsgerichte Aanpak in Bad Nieuweschans is een project van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, gemeente Oldambt, woningcorporatie Acantus, Sociaal Werk Oldambt en natuurlijk alle inwoners uit het dorp die een bijdrage willen en kunnen leveren. De Gebiedsgerichte Aanpak wordt betaald met geld uit de Regio Deal Oost-Groningen.

Over de Regio Deal

Oost-Groningen is een krachtige regio met actieve en zelfstandige inwoners. Toch staat de leefbaarheid onder druk. Met de Regio Deal Oost-Groningen willen we de leefbaarheid van de regio versterken. Dat doen we door in te zetten op goede opleidingen, meer kans op werk, goede voorzieningen, het verbeteren van de gezondheid en het behouden van een mooie woonomgeving. De Regio Deal Oost-Groningen is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie Groningen en de zes Oost-Groninger gemeenten. Samen investeren we 30 miljoen euro in de regio over een periode van vier jaar (van 2020 tot en met 2023).