Hayo Dijkhuisfonds

Op 25 februari 1998 is bij notariële akte de Stichting Hayo Dijkhuisfonds opgericht. Het vermogen van de Stichting is gevormd door de gelden uit de nalatenschap van wijlen de heer Hayo Dijkhuis. De voormalig gemeente Scheemda heeft destijds als enig erfgename deze gelden aanvaard, onder de verplichting het vermogen te besteden voor sportactiviteiten.

De Stichting heeft als doel:

- Het beschikbaar stellen van gelden voor het periodiek organiseren van een verkiezing van een sportman en/of sportvrouw en/of sportvereniging;
- Het periodiek beschikbaar stellen van gelden voor bijzondere doeleinden de sport ten goede komend.

Sportverkiezingen

De gemeente Oldambt gaat namens de Stichting weer een verkiezing uitschrijven voor de titel van beste sportman, sportvrouw en sportvereniging van het jaar 2013. Sporters die in het jaar 2013 een bijzondere prestatie hebben geleverd en woonachtig zijn in de gemeente Oldambt (in het geval van een sportvereniging: gevestigd binnen de gemeente), kunnen voor deze prijs in aanmerking komen. Tijdens de Nationale Sportweek (19-26 april 2014) zullen de winnaars van de prijzen bekend worden gemaakt.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor deze prijzen. Hiervoor vragen wij uw medewerking om kandidaten voor te dragen. Let op: de inzendtermijn is aangepast. Tot 23 februari 2014 kunt u uw aanmelding doorgeven. Onderaan deze pagina vindt u het aanmeldformulier voor deze nominaties.

Bijdrage voor sportactiviteit

Voor de herindeling in 2010 konden sportverenigingen in de voormalig gemeente Scheemda tevens aanspraak maken op een bijdragen uit het Hayo Dijkhuisfonds. Ook nu nog wordt het voetbaltoernooi om de ‘Leegwaterbokaal’ hier deels uit betaald. Voor sportverenigingen binnen de gemeente Oldambt stellen we dit jaar een bedrag van in totaal € 2000, - beschikbaar voor sportactiviteiten.

Bij het beoordelen van de aanvragen kijken we in het bijzonder naar de mate van ‘samenwerking’. Minimaal drie sportverenigingen binnen de gemeente Oldambt moeten bij de aanvraag betrokken zijn. Dit kunnen meerdere verenigingen binnen één dorp of wijk zijn of bijvoorbeeld meerdere verenigingen van dezelfde sport.

Sportverenigingen kunnen tot 23 februari 2014 een aanvraag indienen. De maximale bijdrage vanuit de gemeente bedraagt € 500,-, daarnaast verwachten we dat het initiatief deels wordt gefinancierd met eigen inkomsten.